Bijdrage Spreek­tij­den­re­geling Staten­com­missies Noord-Holland


4 april 2022

We zien een zwabberende spreektijdregeling. Deze regeling is al verschillende keren bijgesteld om langzaam weer terug te komen richting de oude regeling.

Aanleiding is een memo uit november 2020 “Klep open is Spreektijd Lopen”.

Hieruit kwam naar voren dat in Amsterdam de spreektijden automatisch werden bijgehouden. Tevens zou deze eenduidig zijn, maar wel met het gevaar dat interrupties minder zouden plaatsvinden.

Nu hebben we 1,5 jaar deze regeling als proef. Van het simpeler maken van het bijhouden van spreektijd is geen sprake meer. Sterker nog, we gaan een uitzendbureau inschakelen om onze tijd bij te houden. En debat en interrupties zijn minder geworden. Ik betrap me erop dat ik regelmatig een interruptie inslik en soms maar doorschuif naar PS, omdat er nog een ander onderwerp op de agenda van de commissie staat.

Deze spreektijdenregeling lijkt vooral veel gedoe en geen verbetering.

Ik denk vaak terug aan commissievoorzitter mevrouw van Leeuwen die zei: “we hanteren geen Spreektijd, maar Wijsheid”. Ik ben het met haar eens.

Politiek is de plek van debat en wijsheid en niet het halen van de eindtijd omdat er nog een andere baan is waar mensen aandacht aan willen besteden. Democratie is veel praten met elkaar om er gezamenlijk uit te komen.

Ik constateer dat kleine fracties bijna altijd door hun spreektijd zijn en grote fracties niet. Deze spreektijdenregeling is dus geen verbetering in het voeren van debatten, luisteren en overtuigen van elkaar.

Interessant voor jou

Bijdrage Agenda Slimme en Schone Logistiek

Lees verder

Rondvraag Vluchtelingen uit Oekraïne zoveel mogelijk samen met hun huisdieren opvangen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer