Bijdrage Refe­ren­dum­ver­or­dening


23 april 2018

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is groot voorstander van het raadgevend referendum. Het geeft mensen een middel om te demonstreren dat een besluit niet gedragen wordt door de bevolking. In de ideale wereld nemen wij, de volksvertegenwoordigers, nooit zulke besluiten. De praktijk blijkt anders en dus is het goed dat er een mogelijkheid is voor mensen om de politiek te corrigeren. Daarom hebben we graag meegewerkt aan het behoud van het referendum voor Noord-Holland.

De D66 fractie heeft zich in op dit onderwerp van zijn beste kant laten zien. De eigen opvatting op het referendum werd consequent uitgedragen en volgehouden, los van sommige coalitiepartners en ook toen D66 in Den Haag coalitiecompromisme bedreef en de eigen principes opgaf. Hulde!

Dank u wel

Interessant voor jou

Bijdrage PS Wijziging PRV         

Lees verder

Bijdrage Verhogen exploitatiebijdrage OV-concessies Noord-Holland Noord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer