Bijdrage PS Wijziging PRV         


23 april 2018

1e termijn

“We proberen bij het wijzigen van de Provinciale Ruimtelijke Verordening al zoveel mogelijk rekening te houden met de nog door Provinciale Staten vast te stellen Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening.”, zo staat in de voordracht te lezen. En toen brak onze klomp.

Want in deze voordracht wordt voorgesteld het onderscheid tussen grootschalige en gecombineerde landbouw op te heffen, zodat het mogelijk wordt dat in de gehele provincie landbouwbedrijven van 2 hectare of zelfs groter ontstaan. In het geval van veeteelt spreken we vanaf 1,5 hectare van een megastal. Bovendien wordt voorgesteld de frase over milieu- en dierenwelzijnseisen te schrappen waardoor duurzaamheid op geen enkele wijze wordt geborgd.

En dat terwijl tijdens het debat over de Koers NH 2050 Gedeputeerde Bond stelde dat een toename van biodiversiteit een randvoorwaarde en eis voor agrarische ontwikkeling zou worden en ook tijdens de werksessie over de Omgevingsvisie op 29 maart werd dit bevestigd. In deze PRV wijziging zien wij daar echter niets van terug en wordt de deur voor megastallen overal in onze provincie wagenwijd open gezet, ten koste van dierenwelzijn, ten koste van het milieu en ten koste van de door ons allen zo belangrijk gevonden biodiversiteit.

Als we deze wijziging van de PRV vaststellen op dit punt, gaan we dus tegen onze eigen Koers Omgevingsvisie in. En daarom overwegen wij in de tweede termijn een amendement in te dienen om dat te voorkomen.

2e termijn:

“Groot is niet per se minder duurzaam”, aldus de Gedeputeerde. Maar heel vaak toch wel, zo blijkt keer op keer op keer uit onderzoek: de enorme afname van biodiversiteit is met name het gevolg van de intensivering van de landbouw. Daarom is het zo belangrijk dat een toename van de biodiversiteit een voorwaarde voor agrarische ontwikkeling wordt. Een eis zelfs, zoals de Gedeputeerde het zelf verwoordde. Maar nu komt hij daar op terug en zet u de deur wagenwijd open voor intensieve veehouderijen, die niet duurzaam zijn.

Wat er nu zal gebeuren is da er de komende jaren tot de komst van de Omgevingsverordening in het zuidelijk deel van onze provincie enorme schaalvergroting zal plaatsvinden en dat wij vervolgens als mosterd na de maaltijd in de Omgevingsverordening met regels komen. Voorzitter, dan is het te laat.

Als u over 30 jaar een duurzame landbouw wil, dan moet u daar nu mee beginnen, en geen maatregelen nemen die dat doel nog verder weg drijven. Daarom dienen wij dit amendement in om deze onderdelen uit de voordracht te halen. Dan kunnen we bij de Omgevingsvisie besluiten nemen die wel zijn gericht op de toekomst.

Interessant voor jou

Gebruik motie 110 om in een groen en duurzaam Noord-Holland te investeren

Lees verder

Bijdrage Referendumverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer