Bijdrage Verhogen exploi­ta­tie­bij­drage OV-concessies Noord-Holland Noord


23 april 2018

Eerste termijn

Voorzitter,

Allereerst willen we de heer Remkes gelukwensen met zijn aankomende vertrek. Wij hopen dat hij en zijn partner veel plezier zullen beleven aan de vrijheid die pensioen met zich meebrengt.

Ons lijkt dit een uitgelezen moment voor de Commissaris om de bus te pakken door het mooie Noord-Holland.

Hoewel de Partij voor de Dieren vertrouwen heeft dat de aankomende concessie NHN een goede invulling is van het PvE die we eerder hebben opgesteld en we geloven dat meer mensen hierdoor de bus zullen nemen, zien we dat er niet voldoende geld richting OV gaat. De vandaag voorgestelde extra exploitatiebijdrage is slechts een klein stapje in de goede richting, maar één die we steunen. Mede daarom zijn we ook mede indiener van de GL motie waar u vandaag over mag stemmen.

Tweede termijn

Het idee om gelden van de uitbreiding van de wegennet te steken in OV is iets dat de Partij voor de Dieren ook al heel lang aangeeft. Maar we zijn niet overtuigt dat deze middelen het best ingezet kunnen worden voor “bestaande reguliere buslijnen”. Wij zouden graag extra financiën zien gaat naar betere en innovatievere ov-verbindingen. Vandaar dat wel mede indiener zijn van de GL motie, maar de SP motie niet zullen steunen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Referendumverordening

Lees verder

Bijdrage Investeringen in oplossen van fietsknelpunten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer