Bijdrage rechts­gel­digheid Burger­ini­ti­atief tegen mega­stallen


9 februari 2009

Voorzitter,

Op 7 juni 2000 hield de toenmalige PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Klaas de Vries op het Congres van de Vereniging Nederlandse gemeenten een toespraak over representatieve democratie en publieke besluitvorming. Hij hield daar, onder andere, een pleidooi voor het invoeren van het wat ze in Duitsland noemen het “Bürgerantrag” vrij vertaald “Burgerinitiatief”.
Ik citeer:

“Een burgerinitiatief geeft burgers het recht om zelf direct onderwerpen letterlijk op de politieke agenda te plaatsen en daarmee hun vertegenwoordigers voor een keuze te plaatsen”. Einde citaat
Nog een citaat:

“Een belangrijke reden waarom ik het burgerinitiatief bepleit, is omdat we op die manier beter gebruik kunnen maken van het grote potentieel aan creatieve intelligentie bij de burgers”.
Aldus de voormalige minister.

Ruim 25 duizend creatieve, intelligente Noord-Hollandse burgers hebben de boodschap van de voormalige Minister ter harte genomen en het initiatief genomen tot de agendering van een door hun gewenst onderwerp: het tegengaan van veefabrieken.

Voorzitter,

In het verkiezingprogramma “Krachtig in Balans” staat letterlijk dat het belangrijk is dat de bekendheid van de burgers van Noord-Holland met het burgerinitiatief wordt vergroot en dat dit nadrukkelijker op de website van de provincie onder de aandacht zal worden gebracht.

In dit licht bezien, voorzitter, en denkende aan de woorden van de voormalige minister, heeft het mijn fractie verbaasd dat er op geen enkele manier van de zijde van de provincie aandacht is besteed aan het eerste Noord-Hollandse burgerinitiatief. Noch op de provinciale website, noch door een persbericht heeft de provincie hierover iets naar buiten gebracht. Overigens laat ik in deze uw persoonlijke weblog buiten beschouwing. Maar ben ik wel benieuwd wat uw reactie is op het achterwege blijven van merkbare activiteiten van onze provincie om ruchtbaarheid te geven aan dit eerste burgerinitiatief.

Voorzitter,

In onze ogen zal 16 maart een bijzondere dag zijn voor de Provinciale politiek. Onze fractie ziet de inhoudelijke behandeling van het burgerinitiatief "Stop veefabrieken Noord-Holland" met vertrouwen tegemoet. We spreken de hoop uit dat ook alle andere fracties het signaal van de ruim 25 duizend Noord-Hollanders op hun juiste waarde weten te schatten.
Als laatste voorzitter wil ik eindigen met de woorden van de eerder aangehaalde minister:

“De kern van het bestuurlijke en politieke werk blijft het zoeken naar een betere weg naar de toekomst, met en voor burgers”.

Dank u wel voorzitter

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer