Bijdrage Provin­ciaal Meer­ja­ren­pro­gramma Infra­structuur 6 november 2017


16 november 2017Statenlid Fabian Zoon spreekt tijdens vergadering van PS

Wanneer is genoeg, genoeg. In een dunbevolkt gebied is dit eenvoudiger te bepalen dan op plekken waar veel mensen wonen. Singapore heeft daarom een stop gezet op nieuwe auto’s en kiezen ze voor drastische ov-investeringen. Waarom? Omdat 12 procent van het oppervlak bedekt is met autowegen.

Noord-Holland heeft eenzelfde probleem, elke nieuwe weg snijdt een groengebied in tweeën, veroorzaakt meer auto gebruik en extra lucht- en geluidvervuiling. Dat zien we vooral bij nieuwe infra als de A9-A8, A9- Heiloo en de duinpolderweg. Groen en leefbaarheid worden geofferd voor bepaalde vormen van mobiliteit.

Echter steden gaan auto’s weren; niet alleen voor schone lucht, maar ook omdat stilstaande auto’s kostbare ruimte opeisen. De Rijwiel en Auto-Industrie (oftewel Rai) vereniging meldt hun leden dat de mobiliteit verandert van bezit naar gebruik.

Volledig los hiervan heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, onderdeel van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een rapport uitgebracht dat er sinds 2005 weinig is veranderd in de beeldvorming over mobiliteit. De verstokte autorijder waardeert trein en bus als onvoldoende, terwijl de ov-gebruiker juist positief is. Dat zien we ook terug in het klanttevredenheidsonderzoek die ons busvervoer in NH waardeert met een 7,7. Proberen verstokte autogebruikers een keer het OV, dan zijn ze vaak positief verrast. De vraag of de autogebruiker de juiste keus maakt is dus terecht, zeker als je kijkt naar de enorme investeringen die we doen in de Provincie.

Maar hoe helpen wij mensen in het kiezen van hun optimale mobiliteit: bij onbekend maakt onbemind. En zijn onze investeringen wel efficiënt en effectief? Wellicht ligt de oplossing deels in de Economische agenda, waar de provincie investeert in Digitale
Infrastructuur voor o.a. thuis werken; Of wellicht met bepaalde investeringen op Fietsinfrastructuur of vanuit een Duurzaamheids Agenda, zoals Frysland het doet met twee weken Fossielvrij Friesland, waarbij de Provincie samenwerkt met ondernemers, overheden en scholen om mensen de ogen te doen openen en te laten zien dat het anders kan. De historie bij bijvoorbeeld de Velsertunnel aat zien dat dit soort incidentele acties een andere mobiliteitskeuze veroorzaakt, die ook blijft. Echter hier zit geen bredere visie achter en we laten kansen liggen.

En daarom de volgende motie:

Motie Benuttingsstrategie

Dank u wel.

Fabian Zoon

Statenlid Partij voor de Dieren Noord-Holland

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer