Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Schuil­stallen


12 februari 2018

Voorzitter. Ten eerste wil ik mijn complimenten uitspreken in de richting van GL met dit uitstekende voorstel dat goed is onderbouwd en van duidelijke foto’s is voorzien. Ook wij hebben een aantal jaren geleden een soortelijk voorstel ingediend, dus u kunt zich voorstellen dat wij deze voorstellen van GL met hart en ziel ondersteunen. Wij vinden dat de landschappelijke kwaliteit en de ruimtelijke inpassing goed zijn onderbouwd en uitgewerkt en het verbaast ons dan ook dat wij horen dat sommige fracties het probleem bagatelliseren, want er is ambtelijk onderzoek gedaan en daaruit is gebleken dat er wel degelijk een substantiële behoefte is. Handhaven op illegale bouwwerken is altijd een goede zaak, maar daarmee wordt het probleem niet opgelost en juist door een mogelijkheid te bieden om binnen strikte voorwaarden aan de wet Dieren te kunnen voldoen, lijkt ons de enige en juiste oplossing. Kortom, wij stemmen uiteraard mee met dit voorstel.

Tweede termijn

Ik proef enige tegenstrijdigheid in het debat. Er wordt enerzijds gezegd, het probleem is heel klein en toch zijn er Statenleden die heel bang zijn dat het open landschap verdwijnt. Dat kan natuurlijk niet samen. Of je zegt, de problemen zijn klein en als wij dit voorstel aannemen, verschijnen er enkele schuilstallen in heel Noord-Holland of je erkent dat het probleem heel groot is als je bang bent dat het hele landschap wordt volgebouwd en dan erken je dat er een probleem is maar je wilt het niet oplossen. Dat is natuurlijk erg tegenstrijdig. Daarnaast zegt de gedeputeerde, je kunt gewoon een stal bouwen op het woonoppervlak. Ja, daar staat natuurlijk al een stal, dat is het hele punt. Er staat een stal maar de dieren lopen in een wei die ver weg is van die stal en als het dan gaat regenen of het is warm, dan wil je dat de dieren in de wei gewoon de mogelijkheid hebben om even te schuilen. Dan hoeven ze niet de hele dag op stal te blijven staan en kunnen ze even een kwartiertje onder een schuilstal staan totdat het weer droog is. Dat betekent dat er meer ruimte is om te voldoen aan hun natuurlijke gedrag om buiten te lopen. Kortom, wat ons betreft, geen geldige argumenten om tegen dit voorstel te zijn.

Interessant voor jou

Bijdrage Koers NH2050     

Lees verder

Bijdrage Windpark Spuisluis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer