Bijdrage gemeen­te­lijke herin­deling


16 maart 2008
Voorzitter,

Het spijt mijn fractie dat er geen voorstel gevonden kon worden waar alle gemeenten zich in konden vinden. De staten moeten nu de knoop doorhakken en kunnen niet anders dan een aantal gemeenten teleurstellen. Een gemeentelijke herindeling is ingrijpend, daarom begrijpen wij dat Wijdemeren buiten beschouwing is gelaten. Tevens betekent dit dat de beslissing die we nu nemen gemeenten oplevert, die op lange termijn voldoende bestuurskrachtig moeten zijn. Alleen dan voorkomen wij dat binnen afzienbare tijd een herhaling van zetten ontstaat. Het voorzieningenniveau moet in orde zijn en dat geldt tevens voor een goede zorg voor natuur en milieu. Het draagvlak voor de herindeling is eveneens van groot belang geweest in de afweging, maar het draagvlak verschilt per gemeente aanzienlijk.

Het verbaasde ons dat zo vroeg in de procedure de optie voor een gemeente Gooi en Vechtstreek is afgevallen. Een gemeente van dergelijke omvang was zeker gevrijwaard gebleven van toekomstige herindelingen. Wij kunnen meer begrip opbrengen voor de BEL samenwerking, alhoewel de bestuurbaarheid van de ambtelijke organisatie in minder rustige tijden ons wel zorgen baart. In hoeverre zijn er straks drie politieke kapiteins om hetzelfde ambtelijke schip? De uniciteit van dit project maakt dat ook onze fractie de ontwikkelingen een kans wil geven. De gemeenten mogen zich bewijzen.

Wij kunnen instemmen met de behandeling van de grenscorrecties door GS. In ieder geval moeten de perceelsdoorsnijdingen zoveel mogelijk worden verholpen. De variant Moens voorziet daarin. Al betreuren wij het dat de gemeenten er niet uit konden komen.

Gezien de bestuurskrachtmeting is het zelfstandig voortbestaan van zowel Naarden, Bussum, Weesp als Muiden geen goed idee. De noodzaak van een fusie is evident. Wij vinden het jammer dat wij nu feitelijk de keuze hebben tussen de GV4 variant en de 2xGV2 variant. Wij hadden deze twee opties graag afgewogen tegen een grote gemeente Gooi en Vechtstreek. Nu is daar de tijd echter niet rijp voor.

Als provinciale overheid hebben wij bovenal de regionale belangen te behartigen, en niet de afzonderlijke gemeentelijke belangen. De restproblematiek die zou ontstaan in Weesp en Muiden als Naarden en Bussum zouden fuseren is volgens ons zeer onwenselijk. De 2xGV2 variant is in onze ogen daarom minder toekomstbestendig en daarom geven wij de voorkeur aan de GV4 variant. Deze nieuwe gemeente zou bovendien de belangen van het Naardermeer, dat immers helemaal in deze gemeente zou komen te liggen, goed kunnen verdedigen en ervoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden.

Daarom kunnen wij instemmen met het voorstel van GS.

Interessant voor jou

Bijdrage over het Wieringerrandmeer

Lees verder

Bijdrage Westfrisiaweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer