Beheernota PWN: natuur­lijke processen behalve voor het damhert


15 december 2014

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan zich goed vinden in de lijn van deze beheernota van PWN. In natuurgebieden dient het belang van de natuur voorop te staan en in woord doet deze nota dat. “We herstellen landschapsvormende processen, zoals verstuiving, vernatting, begrazing, natuurlijke successie en populatieontwikkeling.” Het staat er echt voorzitter, natuurlijke populatieontwikkeling. Niet ingrijpen dus. Zou dat ook voor dieren gelden? Jawel! “Faunapopulaties moeten zich op een natuurlijke manier kunnen ontwikkelen.” Maar dat geldt dus volgens PWN ineens niet meer voor damherten, want die wil PWN doodschieten.

Maar er is te weinig begrazing, dat moet PWN stimuleren. Dat doet PWN onder meer met Schotse Hooglanders, terwijl exoten moeten worden bestreden. Het hele plaatje van natuurlijke processen voorop begint te schuiven omdat men één diersoort niet wil hebben.

Het kan ook anders. In de Amsterdamse Waterleidingduinen worden dieren in principe met rust gelaten, daar is een natuurlijke populatie zich aan het ontwikkelen. Dat levert zo’n 5 miljoen per jaar op, scheelt kapitalen aan natuurbeheer en is goed voor mens en dier in het gebied. Het verkeer rond de Waterleidingduinen is veiliger dan op de Zeeweg bij PWN sinds het Amsterdamse hekkenplan is afgerond.

Natuurlijk zullen jagers wijzen op de planten die gegeten worden door damherten. Ineens is begrazing niet goed meer en verliest men de lange termijn uit het oog. Maar een natuurlijke populatie heeft tijd nodig en die wil de Partij voor de Dieren de natuur graag geven. Zowel in de Waterleidingduinen als in het gebied van PWN. Daarom dienen wij de volgende motie in.

Provinciale Staten roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

geen ontheffing voor het doden van damherten af te geven tot provinciale Staten hierover een weloverwogen standpunt heeft kunnen innemen;

en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.

Interessant voor jou

Milieubeleidsplan 2015-2018

Lees verder

Bijdrage initiatiefvoorstel Geen Jacht in Stiltegebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer