Advies Veerman over aanpak bodem­daling veen­wei­de­ge­bieden


10 februari 2020

Voorzitter,

Wij maken ons na het lezen van de stukken zorgen om twee dingen:
1. Niet alleen om de mogelijke vertraging, maar vooral om het gevaar dat die vertraging straks alleen leidt tot het overnemen van de laagste gemene deler.
2. Om investeringen die nu wellicht worden gedaan in lapmiddelen van vertraging in plaats van echte, lange termijn oplossingen.

Eerst over die vertraging: Natuurlijk moeten we mensen betrekken en informeren. Maar tijd van vooruitschuiven is nu echt wel voorbij. We hebben te maken met meerdere urgente problemen die elkaar allemaal raken. Daarvoor is een stevige visie nodig. Duurzaam doorpakken. Nu dreigen we óók op dit dossier van bodemdaling te verzanden in eeuwig gepolder.

Of in de woorden van CDA-er Maxime Verhagen én Greta Thunberg:

“We dreigen te stranden op dat wat politiek haalbaar is, in plaats van wat eigenlijk nodig is.”

Technische maatregelen die bodemdaling op zijn best alleen vertragen, zullen vast door bepaalde groepen ondernemers worden bepleit omdat ze daarmee het minst moeten ingrijpen in hun bedrijfsvoering. Maar zo dreigen we wel uit te komen op de laagste gemene deler.

Kunnen GS ook aangeven wat ze gaan doen om te voorkomen dat overleg met betrokken niet leidt tot het overnemen van de laagste gemene deler, i.p.v. tot doen van wat echt nodig is voor bodem, klimaat en natuur?

Voorzitter, tegelijkertijd zien én waarderen wij de inzet voor het stoppen en terugdraaien van bodemdaling. We zien graag meer uitrol van succesvolle pilots rond natte teelt en de vermarkting ervan. Daarbij moeten we zeker gebruik maken van innovatie en initiatieven van onderaf.

Maar dan komen we bij ons tweede punt van zorg: we krijgen het gevoel dat er buitenproportioneel aandacht en middelen zijn voor lapmiddelen zoals pompen en drainage, die – zo erkent Veerman ook- de bodemdaling alleen remmen, niet stoppen of terugdraaien.

Voorzitter, in zulke vertragende lapmiddelen investeren betekent betalen om problemen door te kunnen schuiven naar volgende generaties.

Kunnen GS toezeggen dat ze de beschikbare middelen vooral gaan inzetten op het stoppen of terugdraaien van de bodemdaling?

Wij vragen aan partijen die zichzelf als groen zien, met name D66, GL en ChristenUnie, of zij ook liever zien dat de provincie de beschikbare middelen zoveel mogelijk inzet op daadwerkelijk stoppen of waar mogelijk terugdraaien van bodemdaling?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energie Strategieën

Lees verder

Omgevingsverordening: gemiste kansen voor dieren, natuur en milieu

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer