Actieplan Geluid PS: hogere ambitie


29 juni 2015

Voorzitter. De wegen van GS zijn onontkoombaar. Dat geldt des te meer voor de ruim 2000 huishoudens die dag in dag uit aan een geluidsniveau van 65 decibel en hoger worden blootgesteld door het verkeer dat over de vele provinciale wegen raast. Ter vergelijking: dit is even hard als het geluid van een stofzuiger of een straaljager op 6 km hoogte. Het is dus niet verwonderlijk dat een constante blootstelling aan dergelijke geluidsniveaus tot ernstige gezondheidsklachten kan leiden. Zo heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geconstateerd dat vanaf een geluidsniveau van 60 dB mensen zelfs een grotere kans hebben op een hartinfarct. Wij hebben ons er daarom zeer over verbaasd dat in het Actieplan Geluid niet voor een plandrempel onder de 60 decibel is gekozen, en dat het ambitieniveau is blijven steken op maatregelen waarmee slechts voor 52 van deze ruim 2000 huishoudens de geluidshinder zal worden verminderd. Wij dienen daarom een tweetal moties in, 1 om de plandrempel te verlagen naar 55 decibel en 1 om minimaal een kwart van de huishoudens die overlast ervaren door de wegen die GS heeft aangelegd van een oplossing te voorzien.

Naast het veel te lage ambitieniveau, is ook de aard van de te nemen maatregelen uiterst beperkt gebleven. Verder dan 5,5 km stil asfalt komt het in dit Actieplan niet. Innovatieve opties, zoals groene geluidsschermen, krijgen nauwelijks aandacht. Met groene geluidsschermen van bijvoorbeeld kokosvezel of bamboe kan er in vergelijking met stil asfalt een dubbel zo grote geluidsreductie gerealiseerd worden, en ook gelden voor dergelijke schermen de in het Actieplan genoemde esthetische en landschappelijke bezwaren tegen gewone geluidsschermen niet. Wij dienen daarom een derde motie in om op meerdere locaties proeven te doen met deze groene schermen. Voorzitter, wij horen graag van de Gedeputeerde of het college van GS bereid is om de klachten van deze mensen voldoende serieus te nemen en met een passende oplossing te komen voor de gevolgen van de over-asfalteren van onze provincie. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer