Vragen over gruwe­lijke paar­den­mis­han­de­lingen in Noord-Holland


Vragen van het lid Mw. Drs. L.D. Vermaas en Dhr. A.E. van Liere MA, MSc over gruwelijke paardenmishandelingen in Noord-Holland

Inleiding

Sinds 2013 zijn al tientallen paarden per jaar gruwelijk mishandeld, waarbij onder andere de geslachtsdelen van merries met een scherp voorwerp worden bewerkt. Hoewel de politie elke mishandeling registreert en onderzoekt is het helaas nog niet gelukt om de dader(s) te stoppen.

Sinds vorige maand lijken de mishandelingen zich te concentreren in Noord-Holland: binnen enkele weken tijd zijn er drie paarden in respectievelijk Zuidoostbeemster, Wijdewormer en Den Oever zwaar toegetakeld, waarbij het eerste paard zelfs is overleden.[1] In het kader van de uitvoering van de ‘groene wetten’ heeft de provincie BOA’s in dienst die als oren en ogen van de provincie in het veld actief zijn.

Vragen

  1. Bent u op de hoogte van de recente paardenmishandelingen in Noord-Holland?
  2. Bent u met ons van mening dat hoge prioriteit moet worden gegeven aan het stoppen van deze gruwelijke mishandelingen?
  3. Ziet u mogelijkheden om vanuit de provincie bij te dragen aan het stoppen van deze afschuwelijke dierenmishandelingen?
  4. Bent u bereid om zolang als nodig is om deze mishandelingen te stoppen extra BOA’s in te zetten rondom gebieden waar veel paarden worden gehouden? Zo nee, waarom niet?

[1] http://www.rtvnh.nl/nieuws/179148/alweer-paard-mishandeld-wond-was-wel-20-centimeter

Antwoorddatum: 16 feb. 2016

1. Ja, daarvan zijn we op de hoogte.

2. Ja.

3. Nee, het betreft hier bevoegdheden die zijn geregeld in de Wet dieren. Bevoegd gezag is de (dieren) politie of de Inspectie Landelijke Dierenbescherming. Paarden zijn gehouden dieren en worden niet genoemd in de Flora- en faunawet, waardoor de provincie geen rol heeft in het tegengaan van de dierenmishandeling. Wij zijn echter wel van mening dat het stoppen van deze mishandelingen een hoge prioriteit moet hebben.

4. Nee, zie het antwoord op vraag 3.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer