Monde­linge vragen over gebruik van stik­stof­ruimte die er niet is


PS-verga­dering 31 januari 2022

Indiendatum: 28 jan. 2022

Rond het jaar 2000 stopt het bedrijf Brokking in Wormerveer en wordt het overgenomen door een vastgoed ondernemer. In de jaren daarna wonen er zelfs nog tientallen mensen in het pand, maar uiteindelijk treedt het verval in en storten delen van het gebouw in.

Dit is de situatie waaruit gewerkt wordt aan herbestemming. De wethouder noemt het "lege panden en braakliggende terreinen nieuw leven inblazen”.

Dan wordt aan de provincie gevraagd om mee te denken over de benodigde Stikstofruimte. Want op zo'n 200 meter ligt een zwaar stikstofgevoelig en -overbelast natuurgebied, met trilvenen en veenmosrietland.

Gedeputeerde Staten komen met, zoals NRC[1] het beschrijft, geitenpaadjes. Want voor de benodigde stikstofruimte wordt gezocht in de milieuvergunninghistorie van de gemeente Zaanstad.

Daarover heb ik de volgende vragen:

  1. Klopt het dat stikstofruimte gevonden is voor de bouw van de woningen in de slapende Hinderwetvergunning uit 1976[2]?
  2. Klopt het dat bij intern salderen geen sprake mag zijn van een slapende vergunning[3], maar dat hier wel gebruik van gemaakt wordt?
  3. Bent u bereid om de betreffende Wnb-vergunning níet te verlenen?
  4. Zijn de provinciale stikstofregels te complex geworden in de uitvoering?
  5. Kan er een overzicht gegeven worden van toestemmingen van GS voor activiteiten die gebruik maken van intern salderen? En kan daarbij worden aangegeven waar de stikstofruimte is gevonden?


[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2022/01/27/wat-je-allemaal-kunt-doen-met-stikstofrechten-van-bedrijven-die-zijn-gestopt-a4083548

[2] https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2021-70314/1/bijlage/exb-2021-70314.pdf

[3] https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2021/03/Handreiking-intern-extern-salderen-en-verleasen-BIJ12-4-maart-2021.pdf pagina 12

Interessant voor jou

Vragen over een nodeloze ontheffing afschieten kauwen in Hilversum

Lees verder

Vragen over vrij spel voor Schiphol om te vervuilen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer