Uitvoe­rings­agenda Economie: ‘Dansen op de vulkaan’


13 september 2016

De provincie pleegt in haar onlangs uitgebrachte Economische Agenda een ongekend staaltje ‘greenwashing’. Ditstelt de Partij voor de Dieren vast in de commissievergadering van afgelopen maandag over de concept-Uitvoeringsagenda Economie 2016-2019. De partij is ontevreden over deze Uitvoeringsagenda: de provincie legt het begrip duurzaamheid verkeerd uit en bewijst slechts een lippendienst aan de klimaatcrisis.

De gangbare definitie voor duurzaamheid is de definitie van de VN-commissie Brundtland: een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Hierbinnen passen transities naar biologische landbouw, plantaardige voeding, energievoorziening zonder fossiele brandstoffen, zuinig en circulair gebruik van grondstoffen en een gezonde leefomgeving.

De provincie schrijft in haar Agenda dat ze de definitie van Brundtland hanteert, maar vernauwt deze naar ‘people, planet, profit’, en stelt daarbij letterlijk dat een project duurzaam is als voor elk van de drie p’s geldt dat ‘in redelijke mate aan tenminste een van de kenmerken wordt voldaan’. Daarmee kan de provincie een megastal die uitbreidt met een gaswasser om ammoniakuitstoot te verminderen nog als duurzaam verkopen.

Volgens de Partij voor de Dieren is het ‘business as usual’ in het beleidsdocument. De provincie stelt geen enkele restrictie aan Schiphol, stimuleert sectoren als de vee-industrie en maakt ruimte voor bedrijventerreinen zonder eisen te stellen aan wat voor bedrijven daar komen. De klimaatcrisis wordt teruggebracht naar het zachte begrip ‘klimaatverandering’, alsof het om een natuurverschijnsel gaat. En als klap op de vuurpijl wordt de transitie naar een duurzame, circulaire economie als een verandering gezien die de ‘goede uitgangspositie’ om een ‘krachtige economische regio te blijven’ kan eroderen.

Lammert van Raan, Statenlid Partij voor de Dieren: “De nieuwe economie, die blijft binnen de grenzen van de planeet, biedt ongelooflijk veel kansen en toekomst. Dat is de echte banenmotor. Het is ongelooflijk dat de provincie nu nog zou investeren in zaken die niet duurzaam zijn. Het credo moet zijn: ‘we doen het duurzaam, of we doen het niet’ en niet ‘we doen maar wat’.”

Gerelateerd nieuws

Grootschalige bomenkap in duinen dreigt

Duizenden bomen in de Schoorlse Duinen dreigen te worden gekapt. Dit staat in het Natura 2000 beheerplan. De overheid wil mee...

Lees verder

Actievere houding bij veiligheid kernreactor Petten

De provincie moet zich veel actiever bemoeien met de veiligheid van de kernreactor in Petten. Deze oproep heeft de Partij voo...

Lees verder