Subsidies voor kalf bij koe


11 april 2017

In Noord-Holland kunnen sinds kort Europese subsidies (POP3-gelden) worden gebruikt voor innovatie in de melkveehouderij. Deze suggestie deed de Partij voor de Dieren in hun initiatiefvoorstel “Koe in de wei, kalf erbij”. Met dit initiatiefvoorstel willen wij middels grondgebondenheid het welzijn van de Noord-Hollandse koe verbeteren. Ook stelden wij voor het kalf niet langer direct na de geboorte van de koe te scheiden.

Statenlid Linda Vermaas: “Gebleken is dat het niet langer scheiden van kalf en koe voor boeren een aantrekkelijke manier van werken kan zijn. Maar de eerste periode gaat vaak gepaard met praktische en financiële vraagstukken. Zo kan het bijvoorbeeld nodig zijn om de stalinrichting aan te passen. Deze bezwaren kunnen echter overwonnen worden door subsidie beschikbaar te stellen voor boeren die willen omschakelen. Dat is nu het geval en daar zijn we heel blij mee.”

Een ander onderdeel van het initiatiefvoorstel kreeg tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 10 april geen meerderheid. Door het toepassen van grondgebondenheid willen wij een maximaal aantal koeien per hectare instellen. De ongebreidelde groei van de melkveehouderij moet worden tegengegaan en er moet worden voorkomen dat het aantal megastallen in Noord-Holland verder zal stijgen. Meer koeien betekent ook meer mest, en meer mest betekent schade aan natuur, water en milieu. Bovendien neemt de hoeveelheid weidegang af naarmate een bedrijf meer koeien heeft. De VVD, CDA, D66, PvdA en 50PLUS stemden tegen het voorstel.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief