Statenlid Linda Vermaas in debat over Omge­vings­visie 2050


10 oktober 2017

Het debat over de Omgevingsvisie 2050, dat Provinciale Staten op 9 oktober in het kader van de Omgevingswet voerde, bood Statenlid Linda Vermaas een goede mogelijkheid om te pleiten voor een radicale breuk met het huidige beleid, de “business as usual” route.

De Omgevingswet brengt onderwerpen als klimaat, ecologie, landbouw, economie, energie, mobiliteit en wonen samen, en is daarmee een uitgelezen platform om te spreken over de behoeften van de generaties die na ons komen.


Het huidige pad, met economische groei als heilige graal is te destructief, zei Vermaas, en de verwachting dat het allemaal wel goed zal komen, te naief.

Vermaas wees op Earth Overshoot Day, de dag waarop we de natuurlijke grondstoffencapaciteit van de aarde overschrijden. Die viel in 1980 op 14 december. Dit jaar viel die dag al op 2 augustus. 'Tenzij we in 2050 dus andere planeten hebben gevonden om te koloniseren, zullen we onze manier van leven drastisch bij moeten stellen. Ook in Noord-Holland,' zei Vermaas.

De Partij voor de Dieren ziet deze opgave niet als een lastig of ingewikkeld karwei, maar als een logische en noodzakelijke taak van de politiek, aldus Vermaas. 'Regeren is immers vooruitzien, en bij voorkeur verder dan 4 jaar.'

Vermaas had de inwoners van Noord-Holland aan haar zijde. In het publieksonderzoek dat ten behoeve van het opstellen van de Omgevingsvisie is uitgevoerd, gaven inwoners van de Provincie aan schone lucht, het tegengaan van klimaatverandering en een duurzame voedselproductie belangrijker te vinden dan economische ontwikkelingen als de groei van Schiphol of het aanleggen van meer wegen.

In lijn met dit publieksonderzoek moet in de Omgevingsvisie de kwaliteit van de leefomgeving op de eerste plaats komen, met landbouw die bijdraagt aan het versterken van de biodiversiteit, in plaats van het aantasten daarvan, en investeringen in natuur en het volledig en zo snel mogelijk afmaken van de ecologische hoofdstructuur.

In de Omgevingswet zijn uitgangspunten als het voorzorgsbeginsel, het beginsel dat de vervuiler betaalt, het beginsel dat milieuvervuiling aan de bron dient te worden bestreden en het beginsel van preventief handelen opgenomen. In lijn met de Omgevingswet, zullen die beginselen dus ook in de Omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland centraal moeten staan, bepleitte Vermaas.

Voor de volledige bijdrage, klik hier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief