Presen­ta­tie­bij­een­komst voor leden in Amsterdam op zondag 13 april 2008


17 maart 2008

Nimmer in de parlementaire geschiedenis van ons land is met zoveel nadruk gewezen op de structurele wreedheden die dieren worden aangedaan en nimmer is er zoveel aandacht aan dierenwelzijn besteed. Steeds meer mensen tonen zich verontrust over de slechte behandeling van de dieren in onze samenleving. Onze Tweede Kamerleden Marianne Thieme en Esther Ouwehand en onze volksvertegenwoordigers in Eerste Kamer en Provinciale Staten zetten zich met niet aflatende energie in voor een beter dierenwelzijn. Het is uniek in de wereld dat een dierenpartij deel uit maakt van een parlement. Dit alles zou natuurlijk nooit gelukt zijn zonder de geweldige inzet van onze vele vrijwilligers!

Behalve landelijk is de Partij voor de Dieren ook op regionaal niveau hard aan het werk om plaatselijke misstanden op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu aan de kaak te stellen en omstandigheden voor de dieren te verbeteren. Dit gebeurt zowel door onze provinciale vertegenwoordigers alsook door de inzet en toewijding van onze vrijwilligers en werkgroepleden. De opbouw van de werkgroepen en de ontwikkeling van lokale activiteiten heeft hoge prioriteit. Om dit te bewerkstelligen zijn enthousiaste vrijwilligers nodig. Vrijwilligers zijn immers cruciaal voor een organisatie als de Partij voor de Dieren. Alleen met een uitgebreid netwerk van actieve leden en door een goede samenwerking kunnen we de dieren een stem blijven geven!

Na twee intensieve campagnes heeft de werkgroep Amsterdam en omstreken zich onder meer verdiept in de vraag wat er de komende jaren moet gebeuren. Inmiddels ligt er een werkplan, waarin een aantal onderwerpen over dierenwelzijn benoemd wordt. Om effectief aan de slag te gaan, hebben we dringend extra mensen nodig die met ons de doelstellingen van onze partij op lokaal politiek niveau willen realiseren.

Om deze reden organiseert de werkgroep Amsterdam voor haar leden op zondag 13 april a.s. een presentatiebijeenkomst.

Wij zullen dan uiteenzetten wat de werkzaamheden en activiteiten binnen de werkgroep zijn en aanwezigen oproepen zich als vrijwilliger bij ons aan te sluiten.

Waar & Wanneer

Datum: zondag 13 april 2008
Tijdstip: 14.00-17.00 uur
Plaats: Brasa Dance Studios,Willem Fenengastraat 12 1096 BN Amsterdam
Bereikbaarheid: www.brasadancestudios.com/route
Zaal open: 13.30 uur

Voor wie

Voor alle leden van de Partij voor de Dieren uit Amsterdam en omstreken.

Programma

- ontstaan werkgroep Amsterdam en omstreken
- presentatie Werkplan
- pauze
- ervaringen van Esther Ouwehand
- toekomstperspectieven partij
- afsluiting

Wij zijn verheugd dat Tweede Kamerlid Esther Ouwehand bereid is ons over haar ervaringen en werkzaamheden te komen vertellen. Het belooft een interessante middag te worden met een gevarieerd programma!

Om een inzicht te krijgen hoeveel mensen wij kunnen verwachten, verzoeken wij u zich vóór 1 april a.s. aan te melden door een mail te sturen naar amsterdam@partijvoordedieren.nl. Graag in de e-mail aangeven met hoeveel personen (introducees zijn welkom!) u wilt komen en vergeet niet uw naam en woonplaats te vermelden.

Wellicht tot 13 april!