Partij voor de Dieren wil Texelse ganzen redden


27 mei 2008

Haarlem, 28-5-2008. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, gaat het vergassen van duizenden grauwe ganzen op Texel niet door. De Noord-Hollandse fractie van de partij in de Provinciale Staten van Noord-Holland zal morgen om 11.00 uur op het gemeentehuis een mandje gouden eieren en een grote ansichtkaart aanbieden aan de burgmeester van Texel. De Partij voor de Dieren meent dat Texel het aan zijn naam van 'vogeleiland' verplicht is het vergassen van ganzen te voorkomen.

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat Texel zijn goede naam onnodig op het spel zet. Texel slacht de gans met de gouden eieren. Het eiland leeft van toerisme en toeristen waarderen de vogels, inclusief de ganzen. Om een beeld te geven van het effect van de vergassing biedt statenlid Peter van Poelgeest een grote ansichtkaart aan met beelden van een eerder uitgevoerde vang- en vergassingsactie bij Zaanstad. Hij zal daarbij vergezeld worden door een gans die op zijn toekomst is voorbereid en is uitgerust met een gasmasker.
Geen Noodzaak
Er is geen enkele acute noodzaak voor deze afgrijselijke maatregel, die tot doel heeft het aantal ganzen dat zomers op Texel verblijft terug te dringen. Bovendien is de extra groei van de populatie waarschijnlijk het gevolg van menselijke nalatigheid: de vergunning die is aangevraagd om in een vroeg stadium aan populatiebeheer te doen, is wekenlang blijven liggen bij de Faunabeheereenheid. Als de vergunning tijdig zou zijn doorgegeven, dan zouden de eieren van ganzen in de nesten zijn doorgeprikt. Dit gebeurt al jaren om de toename van het aantal ganzen in te dammen. Nu de vergunning te lang is blijven liggen, bevatten de eieren veelal reeds levende kuikens, die op het punt stonden uit hun ei te breken. Om niet massaal jonge kuikens dood te prikken, is het eierenprikken niet verder uitgevoerd. De meeste eieren zijn nu uitgekomen en de volwassen ganzen zijn nu in de rui, waardoor zij niet of nauwelijks kunnen vliegen. Van die gelegenheid wil men nu gebruik maken door de ganzen en hun kuikens bijeen te drijven, te vangen en vervolgens te vergassen.
Beperkte schade
Het verhaal van Texel dat de ganzen 'met hun grote voeten over de weidevogels heen walsen, waardoor die worden verdrongen', is onzinnig. Bij SOVON Vogelonderzoek Nederland zijn geen bewijzen bekend van een negatief effect van ganzen op weidevogels.
Ganzen veroorzaken wel landbouwschade. De schade door ‘overzomerende’ ganzen was vorig jaar € 9191,-, een stijging van € 818,- in vergelijking met 2006 (€ 8373,-). Als de schade door overwinterende grauwe ganzen wordt meegerekend komt het totaal in 2007 op € 68.162,- Dat zal dit jaar vrijwel zeker niet boven de € 80.000,- komen. Dat komt overeen met 1,8 eurocent per toeristische overnachting op het eiland. Ter vergelijking, Texel vraagt 85 eurocent per overnachting toeristenbelasting.