Partij voor de Dieren wil provin­ciale mili­euzone


19 maart 2018

Haarlem, 19 maart 2018 – De Partij voor de Dieren Noord-Holland wil luchtvervuiling in de provincie steviger aanpakken en vraagt om de invoering van provinciale milieuzones.

Luchtverontreiniging staat in de top drie van veroorzakers van ziekte en sterfte in Nederland, samen met roken en overgewicht. Uit onderzoek van Natuur en Milieu Noord-Holland blijkt dat in bijna alle gemeenten in Noord-Holland de lucht niet gezond is. De maatschappelijke roep om een betere aanpak van luchtvervuiling wordt daarom steeds luider en steeds meer gemeenten stellen milieuzones in, scherpen die aan of overwegen deze in te voeren. De provincie moet dat voorbeeld volgen, aldus de Partij voor de Dieren Noord-Holland.

De partij ziet de milieuzone als een belangrijk onderdeel van maatregelen voor een gezondere lucht. Statenlid Fabian Zoon: “In Noord-Holland hebben we al Schiphol, een kolencentrale en Tata Steel, in de stad komen auto's daar nog eens bij. De Noord-Hollanders willen schone lucht en de provincie doet vrijwel niets om de uitstoot van vervuilende auto's tegen te gaan. Laten we die rijdende roetfabrieken aanpakken, zoals veel gemeentes dat al doen.”

Omdat luchtvervuiling niet ophoudt bij gemeentegrenzen, pleit de Partij voor de Dieren Noord-Holland voor grotere milieuzones, met één duidelijk systeem. Dat zou het effect van milieuzones groter maken. Volgens de partij zou het goed zijn om de regelgeving van milieuzones meer gelijk te trekken. “De provincie kan tevens een faciliterende rol spelen en zo de lucht in Noord-Holland gezonder maken,” zegt Zoon.

Om de discussie op te starten heeft de Partij voor de Dieren een discussienota geschreven, welke binnenkort besproken wordt in de vakcommissie van de provincie Noord-Holland.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil groene schoolpleinen

Haarlem, 12 maart 2018 - De provincie Noord-Holland moet nog voor de zomer scholen helpen hun grijze schoolpleinen om te tove...

Lees verder

Brede oppositie wil miljoenenimpuls in groen, openbaar vervoer, natuur en veiligheid

GroenLinks, ChristenUnie- SGP, Partij voor de Dieren, SP en 50Plus hebben de krachten gebundeld en presenteren tijdens de P...

Lees verder