Partij voor de Dieren stuurt open brief aan ged. Bond


26 mei 2012

De Partij voor de Dieren heeft gedeputeerde Jaap Bond in een open brief opgeroepen om geen ganzen te laten vergassen. Op zijn bureau ligt een aanvraag om ganzen rond Schiphol te vergassen om botsingen tussen vliegtuigen en ganzen te voorkomen. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de veiligheid van het vliegverkeer. Maar het vergassen van ganzen gaat de veiligheid niet verbeteren, integendeel. De dieren gaan dan voor niets een akelige dood tegemoet.

De tekst van de brief is:

Geachte gedeputeerde Bond, Haarlem, 25-5-2012

Op uw bureau ligt een aanvraag om ganzen rond Schiphol te vergassen om botsingen tussen vliegtuigen en ganzen te voorkomen. En ook ik maak me zorgen over de veiligheid van het vliegverkeer. Maar het vergassen van ganzen gaat de veiligheid niet verbeteren, integendeel. De dieren gaan dan voor niets een akelige dood tegemoet.

Beter 10 in het riet, dan 1 boven de baan
Bij vliegveiligheid gaat het er niet om hoeveel ganzen er zijn, maar hoe vaak ganzen over de start- en landingsbanen vliegen. Om botsingen te voorkomen zijn veel gerichter maatregelen nodig dan het domweg doden van dieren.
- Laat de ganzen die niet naar Schiphol vliegen vooral met rust. Als u juist deze dieren laat vergassen dan trekt u een ecologisch vacuüm dat wordt opgevuld door andere ganzen, die misschien wél naar Schiphol vliegen. Zo wordt het vliegverkeer door het vergassen van ganzen juist onveiliger.
- Stop met het voeren van ganzen. Vanuit minstens vier provincies komen ganzen naar Schiphol gevlogen omdat er veel voedsel beschikbaar is op de aangrenzende landbouwgronden. Zo is deze maatregel letterlijk en figuurlijk vergassen met de kraan open.

Veilig door zon, ploegen en vossen
In 2008 stelde het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren al voor zonnecellen te plaatsen rond Schiphol: levert duurzame energie op en is niet aantrekkelijk voor vogels. In Denver en Weeze kan het, waarom dan niet in Noord-Holland?
Stel het onderploegen van de voor vogels aantrekkelijke oogstresten verplicht. Dan komen ganzen daar niet op af en dat maakt Schiphol dit oogstseizoen al veiliger. Zeker als de ganzen ook weggelokt worden naar bijvoorbeeld de Wijkermeerpolder. Dat verbetert de veiligheid wel, maar zonder dierenleed te veroorzaken.
Verbouw rondom Schiphol alleen voor vogels onaantrekkelijke gewassen en bejaag de vos niet. Sinds de vossen werden afgeschoten in Spaarnwoude zijn daar ganzen gaan broeden.

Ganzen uit de lucht te vergaderen?
Op enkele proefjes na is geen poging genomen om het gebied minder aantrekkelijk voor ganzen te maken. Over deze maatregelen is vooral veel vergaderd. Zelfs op land dat in eigendom is van de overheid of Schiphol wordt nog steeds aantrekkelijk voedsel voor ganzen verbouwd. De enige maatregel die werd uitgevoerd is het doodschieten van dieren. Stuit het u niet tegen de borst dat de diervriendelijke maatregelen al vijf jaar lang halfslachtig of helemaal niet zijn uitgevoerd?

Bijtend gas en harde ganzenvoeten
Het vergassen van ganzen veroorzaakt buitensporig veel dierenleed. CO2 is een bijtend gas en leidt tot een pijnlijke dood. Bovendien moeten de dieren worden opgejaagd en gevangen op een moment dat ze niet kunnen vliegen, met alle stress van dien. De jonge gansjes zullen in de paniek worden vertrapt.

Laat dieren en de veiligheid niet de dupe worden van domme slagkracht: houd uw hand op de kraan en zet geen ganzen aan het gas!

Hoogachtend,
Bram van Liere, fractievoorzitter Partij voor de Dieren Noord-Holland