Noord-Hollanders: bedankt!


2 december 2008

De Noord-Hollandse kiezers hebben hun steentje bijgedragen aan de zetels in de hoogheemraadschappen (waterschappen met een zeewering) Amstel, Gooi en Vecht, respectievelijk Rijland. Het resultaat (samen met Utrecht en Zuid-Holland): 2 zetels in AGV en 1 in Rijnland.

Kiezers, dank je wel!