Noord-Holland stemt in met Bleker­ak­koord


22 december 2011

In de vergadering van Provinciale Staten van 19 december 2011 heeft PS uiteindelijk toch ingestemd met het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur van staatssecretaris Bleker. De Partij voor de Dieren heeft zich hier heftig tegen verzet.