Kolganzen jarenlang onnodig onder vuur


25 februari 2016


De Partij voor de Dieren wil dat de provincie Noord-Holland stopt met het doden van kolganzen. Uit onderzoek in opdracht van diezelfde provincie is namelijk gebleken dat het zinloos is deze dieren te doden. Het afschieten van de ganzen veroorzaakt juist meer landbouwschade: de vogels stellen hun vertrek vanuit Nederland uit, eten bij elke verjaging extra gras en komen het jaar erop in dezelfde aantallen weer terug vanuit Siberië. De Partij voor de Dieren heeft Statenvragen gesteld.

Uit een meerjarig onderzoek van onder meer de Radboud Universiteit en SOVON blijkt dat een geïsoleerd, alleen op provinciale schaal ontwikkeld beleid, niet leidt tot een verlaging van de totale schadebedragen in de landbouw. Alleen beleid over de gehele trekroute van de vogels tot in Siberië zou kunnen helpen. Zonder Siberisch beleid is afschot dus zinloos. De Partij voor de Dieren wil daarom een onmiddellijke stop op dit afschot.

Het onderzoek concludeert dat het aantal overwinterende ganzen vanaf 2000 is gestabiliseerd en dat dit vooral komt door een verminderd broedsucces in de Russische gebieden. Deze broedaantallen zijn weer afhankelijk van het aantal lemmingen (een woelmuis) in het gebied. In een goed lemmingjaar richten de roofdieren zich op deze prooidieren, en laten de ganzen met rust. De laatste jaren zijn er door klimaatverandering geen goede lemmingjaren meer geweest, waardoor het aantal ganzen is gestabiliseerd. Afschot leidt daarom hooguit tot een lokale afname van de populatie, die vermoedelijk wordt gecompenseerd door meer jongen in de broedgebieden. Verhoogd afschot zal verder niet leiden tot een belangrijke vermindering van schade. Sterker nog, extra verjaging (of bejaging) kan leiden tot uitgestelde voorjaarstrek, een grotere voedselbehoefte van de ganzen en dus meer schade. De Partij voor de Dieren vindt dat jagende boeren daarom niet meer in aanmerking moeten komen voor schadevergoeding uit belastinggeld.

De Partij voor de Dieren vraagt of het college het gevoerde ganzenbeleid wel baseert op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast wil de partij weten hoeveel kolganzen er de afgelopen 10 jaar zinloos zijn afgeschoten.


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief