Jachthut in vogel­richt­lijn­gebied Polder Zeevang


21 april 2007

In het door de minister van LNV aangewezen weidevogelgebied in de polder Zeevang is recentelijk een jachthut aangetroffen van waaruit gejaagd wordt. Steeds vaker worden er in Noord-Holland hutten waargenomen die door het jagersgilde als ultiem middel worden ingezet om hun "hobby" uit te oefenen.

Dat deze zelfs in beschermde weidevogelgebieden, waar vele bedreigde vogelsoorten broeden en overwinteren, hun intrede heeft gedaan was vooralsnog niet eerder bekend. Terwijl overheden, zoals de provincie Noord-Holland, met het verlenen van ontheffingen voor ogen hebben dieren te verjagen van schadegevoelige landbouw percelen, blijkt het bewijs eens te meer geleverd te worden dat het deze zogenaamde faunabeheerder louter en alleen maar gaat om zo veel mogelijk te oogsten (afschot te bereiken). Wanneer het beoogde doel van verjaging daadwerkelijk bereikt dient te worden kun je verjagen d.m.v. afschot vanuit gecamoufleerde illegale bouwsels nauwelijks effectief noemen.

Het blijft dan ook verbazingwekkend dat wij onze kwetsbare natuur in handen leggen van lieden die willens en wetens wet- en regelgeving negeren. In een maatschappij waar onderzoekers en wetenschappers zelfs voor de meest ingewikkelde vraagstukken oplossingen blijken te vinden blijft deze zelfde maatschappij machteloos als het handelt om een simpel probleem zoals landbouwschade.

Deze en vele andere jachthutten in Noord-Holland en andere provincies vindt men terug op de site www.jachthutten.nl onder “Jachthutten” en “Jachthutten plus”.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief