Gemeente Hollands Kroon verleent vergunning mega­kip­penstal Meerkip


23 september 2013

Ondanks meer dan 3.000 zienswijzen tegen de ontwerpvergunning voor de megakippenstal Meerkip heeft de gemeente Hollands Kroon op 18 september ’13 de vergunning voor dit bedrijf gepubliceerd. De vergunning en informatie over de verdere procedure is hier te vinden. De gemeente legt daarbij alle bezwaren terzijde. Over dierenwelzijn zegt zij niet te gaan, ondanks dat het stalsysteem van Meerkip de ergste categorie is van het aantal dieren per vierkante meter en het maar de vraag is of aan de extra eisen die hieraan verbonden zijn kan worden voldaan. Maar dat is dan weer een zaak voor de landelijke nVWA die daarop moet toezien, aldus de gemeente. Over gezondheidsrisico’s stelt de gemeente dat er nog geen duidelijk verband is tussen de relatie verhoogd infectierisico en afstand tot een veeteeltbedrijf, met uitzondering van Q-koorts. Alleen voor Q-koorts is die onderbouwing er.

De provincie en de gemeente kunnen beter tegenstanders van megastallen/bio-industrie gewoon gelijk geven, zeker wanneer zij dit juridisch ook blijken te hebben. Afgelopen maandag 23 september besloten provinciale staten dat het advies van advocaten kantoor Pels Rijcken en Droogleever Fortuijn geheim moet blijven. Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP pleitten voor openbaarheid. Een rapport geheim willen houden om burgers te belemmeren hun gelijk te halen, is uit den boze.

De komende zes weken (vanaf 18 september 2013) kan een ieder die een zienswijze heeft ingediend beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar. Hier zijn wel kosten aan verbonden.

Gerelateerd nieuws

Provincie houdt rapport geheim uit angst voor succes bezwaren tegen megastallen

Haarlem 19-9-2013-Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP willen dat de provincie Noord-Holland geheime stukken over megakipp...

Lees verder

Moties strandreservaat en extra maatregelen scholekster aangenomen

De Partij voor de Dieren heeft in de PS-vergadering van 23 september 2013 bij de behandeling van het projectplan kustversterk...

Lees verder