Gemeente Haarlem dumpt over­tollige dieren kinder­boer­derij op internet - update.


13 oktober 2007

Op 27 juli 2007 bracht de werkgroep Haarlem van de Partij voor de Dieren een persbericht uit nadat bleek dat de kinderboerderij “De Houthoeve” drie bokjes te koop aanbood op de website “Marktplaats”. Later bleek dat ook de kinderboerderij “De Schoterhoeve” vijf dieren via dit medium te koop aanbood. De Partij voor de Dieren heeft bezwaren tegen de commerciële verkoop van dieren via internet.

De controle op de goede huisvesting van dieren die op internet worden aangeboden is bijkans onmogelijk. Daarnaast is het van groot belang dat de nieuwe eigenaren goed worden voorgelicht over de behoeftes van het dier. De controle op deze essentiële informatieoverdracht is onmogelijk. Voor commerciële verkoop van dieren is het internet daarom een slecht medium. Het tegenargument van de kinderboerderij dat het in dit geval om commerciële verkoop zou gaan omdat ze weinig geld voor de dieren vragen (woordvoerder Peter Bulsing meldt dat de verkoop niet eens kostendekkend is) snijdt geen hout. Een bedrijf dat financieel slecht presteert is nog steeds een bedrijf. Bovendien gaat Bulsing eraan voorbij dat de kinderboerderijen gemeente-instellingen zijn en als zodanig het goede voorbeeld dienen te geven.

De reacties van de kinderboerderijen in de media waren sowieso bedroevend. Zo werd een woordvoerster van de gemeente geciteerd ‘dat de kinderboerderij geen overschot heeft maar dat de teveel geboren bokjes wel weg moeten.’ Ook teveel bokjes zien wij als een overschot.
Er worden teveel dieren geboren op de Haarlemse gemeente kinderboerderijen. Zo schreef Niels van Esterik van het gemeentelijke NME ons dat in 2006 13 lammeren waren geboren, waarvan er 4 moesten worden verkocht aan een (vaste) handelaar. Peter Bulsing bagatelliseert het overschot in een interview met RTV Noord-Holland. Volgens hem waren er twee geiten aangekocht, en die bleken drachtig te zijn. Zo zou het huidige overschot zijn ontstaan. Deze verklaring is niet sluitend. Twee geiten baren geen 8 jongen en zeker geen schaap. In dit interview repte Bulsing niet over het overschot van het jaar ervoor. Er wordt dus wel degelijk structureel teveel gefokt.

In het Haarlems Dagblad lezen wij terug dat er niets onoorbaars gebeurt. Juridisch is dat correct, maar ons morele oordeel is anders. De kinderboerderij voert aan dat de dieren geregistreerd staan en dat ze alleen aan UBN houders verkocht kunnen worden. Dit zegt helemaal niets. Iedereen die een formulier in kan vullen kan UBN houder worden. De registratie houdt verband met dierziektebestrijding en heeft in het geheel niets met dierenwelzijn te maken. Wij vinden het kwalijk dat gesuggereerd wordt dat de UBN registratie een keurmerk is door woordvoerders van de gemeente die beter zouden moeten weten.

Wij dringen er bij de gemeente op aan om het fokbeleid van de kinderboerderijen te wijzigen. Laat alleen jonge dieren geboren worden waar ook plaats voor is op de kinderboerderij. Een van de hoofdredenen om een kinderboerderij in stand te houden is de educatieve waarde die er mee gemoeid is. Mensen, maar vooral kinderen, maken kennis met dieren die in de stad niet zo veel gezien worden en toch een onschatbare waarde voor onze samenleving hebben. Het zijn levende wezens waar men respectvol mee om moet gaan. Indien de situatie zich voordoet dat een dier toch niet op de kinderboerderij kan blijven, dan heeft de gemeente de verantwoordelijkheid voor het welzijn van dit dier en de plicht zich in te spannen voor het vinden van een deugdelijk opvangadres.

Met vriendelijke groet,
Belinda van der Kort, Voorzitter Werkgroep Haarlem e.o. Partij voor de Dieren

De reactie van Maarten Divendal, wethouder Onderwijs, Jeugd, Sport, Beheer en onderhoud openbare ruimte en Milieu, op de brief over de kinderboerderij Houthoeve was dat hij de werkgroep Haarlem e.o. wil laten uitnodigen voor een bijeenkomst van kinderboerderijen in Noord-Holland op donderdag 8 november. Wordt dus vervolgd!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief