Geen massale sterfte damherten in Water­lei­ding­duinen


2 januari 2013

Er is geen massale sterfte onder de damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Berichten hierover in de media worden niet door de feiten ondersteund. Er zijn in 2012 meer dieren gestorven dan in 2011, toen er 40 dieren stierven. De toename aan sterfgevallen is logisch omdat simpelweg het aantal herten toeneemt. Bovendien was dit jaar de bronst extra lang en in die periode gebruiken de mannetjes veel energie en eten te weinig. Dat kan verklaren waarom er dit jaar meer bokken zijn gestorven.

Er werden in 2012 1759 damherten geteld. Damherten kunnen 16 jaar worden in het wild, maar worden gemiddeld zo’n 10 jaar. Dat betekent dat er jaarlijks normaal ongeveer 180 dieren door natuurlijke oorzaken om het leven komen. In 2012 zijn er 80 damherten dood gevonden. Dat zijn er dus minder dan op basis van de populatiegrootte is te verwachten. Massale sterfte is dus niet aan de orde.

In de binnenduinrand, met name rond de ingangen, is weinig voedsel meer beschikbaar, maar meer het duin in is er volgens de beheerders en ecologen nog genoeg voedsel aanwezig voor de dieren. Dit zal natuurlijk niet altijd zo blijven. Er zal op een moment een natuurlijke grens zijn aan de populatiegrootte en zal de jaarlijkse sterfte min of meer in evenwicht zijn met de jaarlijks geboren jonge hertjes. Nu groeit de populatie en zal daarom de sterfte elk jaar toenemen.

De Partij voor de Dieren is voor natuurlijke populaties. Natuur regelt zich namelijk zelf. Wanneer de natuur door mensen wordt beheerd, verhogen jagers sterfte onder dieren kunstmatig en dat zorgt ervoor dat er geen natuurlijk balans kan ontstaan van populatie met haar omgeving. Van een populatie dieren zal elk jaar een deel komen te overlijden. Het is noodzakelijk dat de overleden dieren ook in het ecosysteem blijven, zodat andere planten en dieren hier weer van kunnen leven. Onnodig lijden van dieren moet worden voorkomen. Dit betekent niet bijvoederen. Dat lijkt diervriendelijk, maar is het niet. Zie daarvoor de uitgebreide beschouwing elders op deze site. Dieren uit hun lijden verlossen kan volgens de Partij voor de Dieren alleen door professionals in opdracht van de overheid worden uitgevoerd. De Partij voor de Dieren wil geen Veluwse toestanden waarin jagers elk jaar de meeste dieren doodschieten zodat er homeopathische dichtheden angstige dieren rondlopen.

Gerelateerd nieuws

Provinciale Ruimtelijke Verordening ondermijnd door Spoedwet

In de PS-vergadering van 17 december 2012 stond een belangrijke wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Struct...

Lees verder

Partij voor de Dieren Noord-Holland plant mee in Groeiend Verzet Bos

Op zondag 10 maart 2013 heeft de Partij voor de Dieren met een paar honderd vrijwilligers een bos aangeplant in de gemeent...

Lees verder