Gede­pu­teerde Jaap Bond geen meester op alle wapens!


27 september 2007

De naam Bond schept verwachtingen. Zeker als de affiches in de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten niet alleen de naam en het gezicht van Jaap Bond tonen, maar ook de magische code '007'.

Toch blijkt Jaap Bond, inmiddels Gedupeerde met in zijn portefeuille onder meer Economische Zaken, Landbouw en Visserij, geen meester op alle wapens. Hij heeft dan ook merkbaar moeite met de kennis op het gebied van dierenwelzijn die de Partij voor de Dieren hem voorhoudt.

In de Statenvergadering van 2 juli heeft Jaap Bond zijn verontschuldiging aan de aalscholvers aangeboden, die hij mogelijk had gekwetst op zijn weblog. Daarop suggereerde hij dat de aalscholvers van (negatieve) invloed zijn op de commerciële aalvangst, maar dat werd weersproken door de PvdD op basis van een rapport van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat uit 2002.In dezelfde vergadering kwam gedeputeerde Bond met zijn opmerking over de gekweekte volwassen aal, die volgens een rapport de Sargassozee wel degelijk zou weten te bereiken. En dat rapport blijkt nu niet meer boven water te krijgen...

Enfin, Jaap Bond is ook maar een mens. En dit soort 'incidenten' kan er alleen maar toe leiden dat er steeds beter naar de Partij voor de Dieren wordt geluisterd.

Rob van Oeveren
voorzitter fractie Noord-Holland

Artikel uit het Noord-Hollands Dagblad

Gedeputeerde haalde twee rapporten door elkaar

haarlem - Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland heeft geciteerd uit een rapport dat niet bestaat.

Tijdens twee vergaderingen van Provinciale Staten, waarin werd gesproken over de toestand van de palingstand, merkte hij onlangs op dat ook gekweekte volwassen paling naar de Sargassozee trekt om daar te paaien. ,,Ik beschik over een rapport waaruit blijkt dat het zo bewonderenswaardig is dat dit wel gebeurt’’, zei hij onlangs tijdens een bijeenkomst.

Paling plant zich voort in de Sargassozee en de jonge paling (glasaal) trekt naar Europa om daar als zoetwatervis volwassen te worden, en vervolgens terug te keren naar het paaigebied.

Voor deskundigen is het nog maar de vraag of ook gekweekte paling dit gebied ten zuiden van de Bermuda Eilanden weet te bereiken. Maar volgens de Noord-Hollandse gedeputeerde was dit wel het geval, getuige zijn citaten uit het rapport. En dat was behalve een wetenschappelijke doorbraak ook goed nieuws gezien het feit dat de paling met acuut uitsterven wordt bedreigd.

Volgens deskundigen is het palingbestand de afgelopen dertig tot veertig jaar zo sterk gedaald dat nu nog maar een procent van het bestand uit de zestiger jaren van de vorige eeuw rondzwemt in de Europese binnenwateren.

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren heeft daarop een rondje langs de experts gemaakt om het rapport boven water te krijgen. Dat is niet gelukt. Waarop PvdD-Statenlid Van Oeveren uiteindelijk vragen heeft gesteld aan het dagelijks bestuur van de provincie over de uitspraken van de gedeputeerde. Uit het antwoord blijkt dat Bond twee rapporten door elkaar heeft gehaald en zich dus gewoon heeft vergist.

Volgens zijn woordvoerster een ’jammerlijke’ vergissing. ,,Maar er valt niets meer aan te doen. Er is ook niets meer over te zeggen.’’

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief