Fauna­beleid kan dier­vrien­de­lijker, goedkoper en eerlijker


14 februari 2011

Haarlem, 14 februari 2011 - De Noord-Hollandse commissaris van de Koningin, de heer Remkes, nam vandaag de schaduw flora- en faunanota van de Partij voor de Dieren in ontvangst. In deze nota stelt de partij een hervorming van het beleid voor. Nu worden veel vergunningen voor het doden van dieren verleend om schade te voorkomen, maar dat leidt voornamelijk tot dierenleed. Met het alternatieve flora- en faunabeleid staat de provincie geen vergunningen toe om dieren te doden. Wel mogen dieren om schade te voorkomen worden verstoord.

Als het aan de Partij voor de Dieren ligt komt er een verplichte collectieve verzekering tegen faunaschade voor agrariërs. Op basis van de schade die in 2009 door het Faunafonds is uitgekeerd, zou de premie van deze verzekering zou in 2009 € 4,50 per hectare zijn geweest.

Op dit moment betaalt de belastingbetaler via het Faunafonds de schade die door in het wild levende dieren worden veroorzaakt. Omdat schade door wild voor boeren een normaal bedrijfsrisico is, vindt de Partij voor de Dieren dat het redelijk is als agrarische ondernemers premie betalen om zich te verzekeren. Zij kunnen eventuele schade met minder rompslomp vergoed krijgen door de verzekering.

Het huidige ganzenbeleid is mislukt. Er is veel geld gestoken in het subsidiëren van opvanggebieden voor ganzen die in Nederland overwinteren, maar die gebieden voorkomen niet dat daarbuiten schade ontstaat. Door de ganzen in principe overal te gedogen, worden de miljoenen subsidie bespaard.
Een verdere besparing wordt bereikt doordat de faunabeheereenheid, bestaande uit jachthouders die door de provincie worden betaald, wordt opgeheven. De provincie behandelt en verstrekt in de toekomst zelf aanvragen om dieren te mogen doden. Alleen als er geen alternatieven zijn en de volksgezondheid of de veiligheid in gevaar is en bij ondraaglijk lijden van dieren mogen wilde dieren worden gedood. Dat is een grote vooruitgang in diervriendelijkheid, omdat er nauwelijks nog dieren zullen worden geschoten.

Ook investeert de provincie in opvang van gewonde wilde dieren door financiële bijdragen aan de bestaande opvangcentra voor in het wild levende dieren. Die centra vangen jaarlijks ruim 21.000 dieren uit de provincie op.

Klik hier voor de schaduw flora- en faunanota van de Partij voor de Dieren

Foto: Anika Peper