Dieren­welzijn is van provin­ciaal belang


22 januari 2009

Haarlem, 22 januari 2009. De Partij voor de Dieren wil dat dierenwelzijn als provinciaal belang wordt erkend. Dit is van grote betekenis als later dit jaar het ruimtelijk beleid voor Noord-Holland wordt vastgelegd in een structuurvisie. Hierin moet de provincie bepalen wat van ‘provinciaal belang’ is, omdat zij er anders niets meer over heeft te zeggen. Volgens de fractie in Noord-Holland vinden alle politieke partijen dierenwelzijn belangrijk. Dat moeten zij nu dan ook formeel vastleggen, vindt de Partij voor de Dieren, want anders kan dat grote gevolgen hebben.

In de discussie over megastallen wordt het dierenwelzijn vaak als argument gebruikt waarom die ’dierfabrieken’ er niet moeten komen. Met de structuurvisie kan de provincie bepalen dat megastallen omwille van dierenwelzijn niet worden toegestaan. Het dierenwelzijn moet dan wel als provinciaal belang zijn vastgelegd. Als dat niet gebeurt, kan dierenwelzijn juridisch geen rol meer spelen om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden.

Maar het gaat de Partij voor de Dieren niet alleen om megastallen. Dieren zijn in hoge mate afhankelijk van hun omgeving, dus zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen van belang. Bij de keuze van de locatie van windmolenparken moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de trekroutes van vogels en vleermuizen. De aanleg van wegen dwars door leefgebieden van dieren kan grote gevolgen hebben voor het aantal verkeersslachtoffers, zowel onder mensen als dieren. Bovendien ziet de fractie kansen om via ruimtelijke ordening de vliegveiligheid rond Schiphol op een diervriendelijke wijze te verbeteren. Het moet worden voorkomen dat dieren uit de wijde omtrek naar de start en landingsbanen komen omdat de landerijen daar omheen voor hen zo aantrekkelijk zijn.