Actie PvdD voor zonneakkers Schiphol


16 maart 2015

Fractievoorzitter Marianne Thieme en Noord-Hollandse lijsttrekker Bram van Liere (Partij voor de Dieren) hebben maandag actie gevoerd bij Schiphol tegen ganzenvergassing en voor zonne-energie. Voor de veiligheid van het vliegverkeer worden jaarlijks zo’n tienduizend ganzen gedood. De PvdD vindt dit onzinnig, omdat ganzen door het grote voedselaanbod op de landbouwakkers rondom de vlieghaven naar het gebied zullen blijven komen. De partij pleit al jaren voor zonneakkers rondom Schiphol als diervriendelijke en duurzame verjagingsmethode.

Partijleider van de Partij voor de Dieren, Marianne Thieme, en lijsttrekker in Noord-Holland, Bram van Liere, hebben op de spottersplek naast de Polderbaan van Schiphol een vogelverschrikker met twee zonnepanelen in de hand geplaatst. De Partij voor de Dieren protesteert hiermee tegen de massale vergassing van ganzen rondom Schiphol en pleit voor zonneakkers met zonnepanelen. De vogelverschrikker werd bij het bordje “I.v.m de vliegveiligheid! Ter voorkoming van vogelaanvaringen is het verboden vogels te voeren en etensresten achter te laten.” gezet. Achter dat bord groeien landbouwgewassen die vogels aantrekken en daarmee de vliegverkeersveiligheid in gevaar brengen.

Het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren, de Nicolaas G. Pierson Foundation, heeft in 2008 een aanbeveling voor Schiphol geschreven om de graslanden naast start- en landingsbanen en de daken van vrachtgebouwen te benutten voor zonne-energie, zoals eerder gebeurde op bijvoorbeeld de luchthaven van Denver en Weeze. Ook de landbouwakkers bij de banen kunnen benut worden voor de aanleg van zonnepanelen. Het opwekken van hernieuwbare energie is hiermee een aantrekkelijk en veilig alternatief voor de landbouw.

Het huidige beleid van de provincie om ganzen rond de luchthaven te schieten en te vergassen heeft gefaald. In 4 jaar tijd zijn 43 duizend ganzen gedood. Voor niets, want dit heeft geen aantoonbaar effect gehad op de veiligheid voor het vliegverkeer. Het onderploegen van oogstresten heeft wel resultaat. In de oogsttijd van graan daalde het aantal gevallen waarbij een gans over de startbaan vliegt met 90%.

De Amsterdamse fractie van de Partij voor de Dieren komt met een initiatiefvoorstel om de landbouwgronden in een straal van 6 kilometer rondom Schiphol op te kopen en hier zonnepanelen te plaatsen, waarin particulieren en bedrijven kunnen participeren. Dit levert een win-winsituatie op. Johnas van Lammeren: “Veel Amsterdammers willen duurzame energie, maar hebben te weinig ruimte voor zonnepanelen.” Dit plan is mogelijk door een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland, die de provincie opriep zonne-akkers toe te staan.

Zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk werkt de Partij voor de Dieren dus aan structurele oplossingen voor de vliegveiligheid en duurzame energie. Bram van Liere “De provincie moet geen steun geven aan het zinloos vergassen van ganzen. Niet bij Schiphol, noch in de rest van de provincie”. Marianne Thieme: “We moeten geen vogels lokken, maar energie opwekken!”

Marianne Thieme 16 maart 2015 op de spottersplek bij de Polderbaan, Schiphol.

Een beetje merkwaardig: bezoekers worden gewaarschuwd om geen etensresten achter te laten omdat dit vogels aan kan trekken. Maar in de omgeving van Schiphol worden volop gewassen geteelt die diverse vogelsoorten, waaronder ganzen, aantrekken! Levensgevaarlijk!