Amen­dement Titel Koers NH2050


18 december 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 18 december 2017, te Haarlem, ter behandeling van de Koers Omgevingsvisie NH2050;

besluiten in bovengenoemd ontwerpbesluit:

de ondertitel van het document:

“Balans tussen economische groei en leefbaarheid”


te wijzigen in:

“Een gezonde leefomgeving en een duurzame economie”

Toelichting:

De voorgestelde wijziging doet meer recht aan de gevoerde debatten en de uitkomsten van de publieksonderzoeken.

en gaan over tot de orde van de dag.

Linda Vermaas
Partij voor de Dieren

Michel Klein
ChristenUnie-SGP

Fred Kramer
GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

SP, GL, PvdD, CU, 50+, ONH

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, PVV

Lees onze andere moties

Motie Benuttingsstrategie

Lees verder

Amendement Verantwoorde ontwikkeling Schiphol

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer