Voor­dracht PMI


10 juli 2017

Voorzitter,

We zijn enorm verbaasd. Begin dit jaar werd al bekend dat er een tekort was op de begroting van het project A9 Heiloo, maar nu pas horen we de gevolgen; de Gedeputeerde / VVD vraagt om een extra 3 miljoen voor een weg waarvan nut en noodzaak op zijn minst zwaar omstreden zijn (oid.)

Eerder hebben we oproepen om dit project in de commissie te bespreken, dat bleek niet nodig en kon het project gewoon doorgaan.

Nog geen maand geleden was er geen sprake van extra provinciale middelen en nu wil GS de Provincie 50% laten bijlappen.

We hebben grote problemen met het voorstel. Sowieso zien we de weg niet zitten, maar we zijn oprecht ongerust over de onzorgvuldige afweging van PS. Ook zijn we niet overtuigd van de argumenten van GS voor extra financiering. Er zijn weldegelijk versoberingen mogelijk. Ook kunnen delen niet of later aangelegd worden. Oudere plannen lieten dat al zien.

We vinden het bijzonder dat er Wel wordt gevraagd om meer budget, maar Niet om verdere versoberingen.

Voorzitter, door het ontbreken van een cie vergadering moet het hier in de staten maar gebeuren. Vandaar de volgende 7 vragen aan de Gedeputeerde.

  1. Was bij de behandeling van de Actualisering PMI op 12 juni j.l. al bekend dat dit project met het huidige krediet niet realiseerbaar was?
  2. Gelet op eerdere uitspraken van de Gedeputeerde: Komt het verzoek tot het 50/50 verdelen van deze kredietverhoging bij GS vandaan of bij de gemeentes?
  3. Welke gevolgen heeft dit voorstel voor de reserve Bereikbaarheid?
  4. In de brief staat “dat het project gerealiseerd kan worden”. Dit duidt erop dat het project op dit moment nog níet in de realisatie zit. Echter in de PMI-voortgang staat dat het project wel in de realisatie zit. Voorzitter; ik ben toch benieuwd, zitten we nu nog in de realisatiefase of in de studiefase?
  5. De GS brief draagt de optie al aan: welke versoberingen zijn mogelijk en welke gevolgen heeft dit voor het project?
  6. Welke twijfels leven er bij de gemeentes bij dit project? Ik vraag dit omdat het dubieus is of het bestemmingsplan wordt vastgesteld en er twijfels in het amendement zitten over de gemeentelijke dekking?
  7. Hoeveel extra kosten zijn te verwachten bij een zorgvuldige afweging als we het extra krediet niet beschikbaar stellen. De brief is hier niet duidelijk over. Graag een antwoord.

Dank u wel.

Tweede termijn:

Voorzitter, gezien de vele vragen en onduidelijke antwoorden lijkt dit amendement nog niet rijp voor PS en adviseren we de VVD om het in te trekken of op z’n minst aan te houden voor bespreking in de cie.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer