Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Grond­ge­bonden veehou­derij met koe in de wei


10 april 2017

De koe zegt boe. Boe tegen megastallen, boe tegen opstallen en boe tegen het weghalen van haar kalf. In 1900 gaf een koe nog 2500 liter melk per jaar. Inmiddels is dat gestegen tot boven de 8000 liter per jaar, met uitgemergelde en manke koeien tot gevolg. Ook de gemiddelde bedrijfsgrootte is gigantisch toegenomen; waren er in 2005 nog 9 megastallen in Noord-Holland met 250 of meer koeien, inmiddels zijn dat er al twee keer zoveel. Meer koeien betekent ook meer mest, en meer mest betekent schade aan natuur, water en milieu. Bovendien neemt de hoeveelheid weidegang af naarmate een bedrijf meer koeien heeft. Dit zijn de feiten, en die zijn bij u allen bekend.

Op grondgebonden bedrijven is er geen mestoverschot, en wordt het veevoer niet uit het Amazonegebied geïmporteerd, maar op eigen grond geproduceerd. Dit is ook voor een boer aantrekkelijk, want die is niet afhankelijk van fluctuerende prijzen van mestverwerking en de inkoop van veevoer. Ook lopen de koeien meer buiten op grondgebonden bedrijven, omdat daar voldoende grond voor is. In Noord-Holland zijn veruit de meeste bedrijven al grondgebonden, maar omdat het aantal megastallen blijft groeien, dreigt dit te veranderen. Dit zijn de feiten, en die zijn bij u allen bekend.

Op biologische bedrijven wordt bovendien ook geen schadelijk landbouwgif gebruikt. Weidegang is verplicht en ook het gebruik van antibiotica is gebonden aan strenge regels. De vraag naar biologische zuivel groeit, en steeds meer boeren zijn bereid om om te schakelen. Hierbij ondervinden ze echter niet zelden hindernissen, waardoor het aandeel biologische melkveehouders in Noord-Holland nog steeds niet boven de 5% uitkomt. Dit zijn de feiten, en die zijn bij u allen bekend.

Maar voorzitter, feiten zijn voor deze Staten niet voldoende. Ook de politieke wil moet er zijn om ook waar het de landbouw betreft de stappen te nemen die nodig zijn om de provinciale doelen op het vlak van biodiversiteit, waterkwaliteit, klimaat, dierenwelzijn én economie te kunnen halen. Daarbij is een lange termijnvisie en een integrale kijk nodig. De feiten noodzaken ons ertoe om de business as usual-houding los te laten, en dit voorstel vraagt om de politieke wil om vanuit onze provinciale rol de groei van het aantal megastallen te stoppen en de verduurzaming van de melkveehouderij te stimuleren. Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer