Stra­te­gisch beleids­kader economie


23 mei 2016

De heer VAN RAAN (PvdD): Voorzitter. Mooi hoe de VVD welzijn en welvaart definieert. Dat dat compact in één zin is, een auto en een parkeerplaats. Dat schept veel duidelijkheid, dank daarvoor mevrouw Lagerveld en gefeliciteerd met uw maidenspeech. Hoe rijmen wij onze economische activiteiten met de negatieve kant ervan? Immers biodiversiteit, luchtkwaliteit, waterkwaliteit zijn nog lang niet op orde. In de commissie gaf ik u de voorbeelden en de bronnen daarvan. Daar ga ik niet op in. Waar ik wel op in wil gaan, is dat wij niet veel lezen in de nota hoe wij die problemen gaan aanpakken. Als voorbeeld, de agro-sector in Noord-Holland is een hele grote sector, voor Nederland 80 miljard, maar daar zit ook de handel en de doorvoer bij. Kijk je alleen naar de primaire sector landbouw, bosbouw en visserij, dan geeft dat een heel ander beeld. Volgens het CBS is in Noord-Holland de toegevoegde waarde van de landbouw, bosbouw en visserij rond de 1%. De werkgelegenheid is ook 1%, maar het veroorzaakt 3 miljard kilo mest. Churchill zei ooit: “Nooit hebben zovelen zoveel te danken gehad aan zo weinigen”. In de provincie Noord-Holland is dat, nooit hebben wij zoveel aandacht besteed aan zo’n kleine sector 2065 die zoveel stront veroorzaakt. In die zin verwoordt dit ook wel een van onze uitgangspunten. Economische groei is niet de oplossing, maar het probleem. Of stelt deze nota nou voor het probleem aan te pakken? Dat zou mooi zijn, dat die een einde maakt aan dit probleem, maar daar lezen wij niets over. Dat brengt ons op de vraag die wij in de commissie ook stellen, maar hier ook in een breder verband willen neerleggen. Waarom gaat deze visie voorbij aan een van de grootste, zo niet de grootste uitdaging die ons te wachten staat, de klimaatverandering, en de maatregelen die wij zouden moeten nemen om de afgesproken twee graden stijging tegen te gaan. Oftewel, wat heb je aan je geld als de poolkap smelt. Of het kan natuurlijk ook dat het college dit niet als een van de grootste problemen ziet. Graag een reactie hierop.

Wij deden in de commissie een aanbeveling, een twee graden stresstest voor beleid en u was toen tegen. Ik geef u nog een aansporing. Professor Hans Bruyninckx, directeur van het European Environment Agency, een hoogleraar internationaal milieubeleid, zei in zijn PBL-lezing heel duidelijk: incrementele verbetering van de bestaande systemen zijn onvoldoende voor welvaart en welzijn, auto en parkeerplaats in de toekomst. De urgentie voor een test wordt steeds groter. Vindt de gedeputeerde het nog steeds niks of is hij bereid nu naar zo’n twee graden stresstest voor beleid 2080 te kijken?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer