Nee tegen 130 op A2


8 maart 2016

Voorzitter, de Partij voor de Dieren, GroenLinks, de SP, 50PLUS, CU/SGP en ONH willen bij dezen een motie indienen over de aanstaande snelheidsverhoging naar 130, die de minister binnenkort van plan is door te voeren op het stuk van de A2 tussen Vinkeveen en Holendrecht. Een gedeelte van dit traject ligt in onze provincie en daarom is het zaak dat ook deze Staten, in navolging van de gemeente Amsterdam, en eerder op andere trajecten ook de gemeenten Stichtse Vecht en de Ronde Venen, alsook de provincie Utrecht, zich uitspreekt tegen de geplande snelheidsverhoging. De inzagetermijn voor het traject tussen Vinkeveen en Holendrecht duurt tot 31 maart, vandaar dat wij deze gelegenheid willen aangrijpen voor een motie vreemd aan de orde van de dag.

Want, voorzitter, de andere overheden die zich al hebben uitgesproken hebben daar goede redenen voor gehad. Zes jaar geleden, toen de A2 verbreed werd naar vijf banen, is afgesproken om, vanwege de luchtkwaliteit in de omliggende dorpen, de snelheid op 100km/h te houden. Die afspraak wordt nu aan de kant geschoven, omdat de minister meent dat de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht net onder de Europese norm zal blijven. Onderzoekers van het RIVM en TNO zeggen echter dat er maar liefst 81% kans is dat de normen wel degelijk worden overschreden. En ook zal de hoeveelheid fijnstof toenemen, een stof waarvan de gevaren bij lange blootstelling steeds duidelijker worden.

Daarnaast is het zo dat de uitstoot van CO2 veel hoger is bij een snelheid van 130km/h, een gegeven dat in het licht van het net gesloten Klimaatakkoord voor het Planbureau van de leefomgeving reden is geweest om te adviseren de maximumsnelheden te verlagen in plaats van te verhogen.

En dan is er nog het punt van de verkeersveiligheid. Hogere snelheden, en met name de grote verschillen in snelheden tussen vrachtwagens en personenauto’s, leidt tot extra ongevallen en meer ernstig letsel bij ongevallen. Zo bleek in Denemarken dat na de verhoging van de maximumsnelheid van 110 naar 130 km per uur dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers toenam met 38%.

En dat allemaal zodat de reiziger een minuutje eerder op zijn bestemming aankomt. Voorzitter, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de SP vragen daarom de staten om GS te verzoeken uiterlijk 31 maart een zienswijze in te dienen bij het Rijk tegen de verhoging van de snelheid op de A2 tussen Holendrecht en Vinkeveen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer