Bloe­men­da­ler­polder


24 september 2012

Voorzitter,

De Bloemendalerpolder moet hét woningbouw project worden waar natuur, recreëren en wonen hand in hand gaan. Tenminste dat is de bedoeling, want het gebied grenst aan de bovenkant aan een extra brede snelweg en in de lucht scheren de vliegtuigen over.

Natuur, recreëren en wonen op zo’n plek is al een hele opgave. Het zal worden aangelegd door bouwondernemingen voor wie de bouw en verkoop van woningen heden ten dage al moeilijk is. Die zullen zich dus niet druk maken over de groene inrichting, die voor hun alleen een kostenpost zal zijn. We vragen een natuurorganisatie toch ook niet om een woonwijk te bouwen.

Maar de overheid schiet de ondernemingen te hulp door het compensatiegebied van de A1 mee te nemen in de groene rekensom en, om het geheel nog van enige kwaliteit te voorzien, geld te stoppen in een kwaliteitsfonds. Tot slot helpen we door een Programma van Eisen op te stellen voor dit robuuste Groen-Blauwe gebied van nog geen 6 kantjes, waarin staat dat de bedrijven zelf kunnen aangeven hoe goed ze de natuurwaarden gaan verbeteren. Zes kantjes! In het vorige plan kreeg de provincie 75 miljoen voor het zelf realiseren van de groen-blauwe zone.
Voorzitter, we hebben geen hoge verwachtingen van de aangelegde natuur. Volgens GS bij voorkeur beheerd door de agrariërs die er nu al werken. Dus: hetzelfde wat er nu is, maar dan een stuk minder oppervlakte. Een koe in de wei is natuurlijk mooi, maar het is landbouw en geen hoogwaardige recreatie of versterking van de EHS.

We zijn niet erg te spreken over de kwaliteit en de uitwerking van de Bloemendalerpolder. Tweederde van het gebied, dat duurzaam groen en een recreatief aantrekkelijke invulling zou krijgen is niet uitgewerkt en er zijn geen voorwaarden opgesteld waar het gebied aan moet voldoen. Voor de ambities voor duurzaam bouwen geldt hetzelfde. We vragen GS om deze onderdelen verder uit te werken en dan bij ons terug te komen.

Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer