Bijdrage Visserij


15 maart 2010

Voorzitter,
Ik zal niet alle details uit de discussie in de commissie herhalen, u kunt dat allen nalezen in onze nota van beantwoording. Ik zal hier volstaan met de strekking van beide moties. De aangehouden motie beoogt een harde randvoorwaarde te stellen aan subsidie voor aquacultuur. Wij vinden dat dieren niet onverdoofd mogen worden geslacht. Die lijdensweg mogen we dieren niet aandoen. Eigenlijk is er maar één ding wat de provincie daartegen kan zeggen: niet met onze subsidie! De technieken voor verdoofd slachten zijn beschikbaar, of komen dat binnenkort. Verdoofd slachten behoort dus een harde subsidievoorwaarde te zijn.

De tweede motie is een reactie op de terechte opmerking van de gedeputeerde in de commissie dat de maatlat duurzame viskweek breder strekt dan onze motie over visdoding. Uiteraard hechten wij net zo goed aan het welzijn van dieren vóór de slacht. De gedeputeerde dient deze motie zo lezen: Hij moet al het mogelijke doen om de subsidieaanvrager te laten voldoen aan de criteria voor leefomstandigheden uit de maatlat duurzame viskwekerij.

De gedeputeerde wijst erop dat de maatlat is opgesteld voor meerval en nijlbaars. Het gaat inderdaad om een eerste versie van de maatlat, die regelmatig wordt bijgehouden. Voor andere soorten zullen ook criteria worden opgesteld die als subsidievoorwaarde kunnen dienen. Voortschrijdend inzicht is mogelijk in de maatlat, en daarmee ook met deze motie.

De motie gaat verder dan de maatlat duurzame viskwekerij, omdat daar slechts 40 punten van een mogelijke 250 gehaald moeten worden voor dierenwelzijn en gezondheid. Een kweker die de slachterij en de pootviskweek om de hoek heeft, is al binnen en hoeft niets te doen voor de leefomstandigheden. Dat vinden wij te weinig.
Dierenwelzijn is niet uit te ruilen tegen bijvoorbeeld een noodaggregaat. In de maatlat kan dat wel. Deze moties beogen de randvoorwaarden in overeenstemming te brengen met de ambities van deze provincie op het gebied van dierenwelzijn.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Beleidsnotitie Topsport

Lees verder

Uitvoeringsprogramma duurzaam bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer