Bijdrage leve de rosse stekel­staart


4 februari 2019

Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.

Of:

Iemand moet de rosse stekelstaart op de dodenlijst hebben gezet, want zonder dat dit eendje enige schade had aangericht moest hij van de provincie worden afgeschoten.

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil vandaag, na twee keer in de commissie over het eendje van Kafka te hebben gesproken, een motie vreemd aan de orde van de dag indienen om te voorkomen dat de provincie dieren dood laat schieten om bureaucratische overwegingen. Ja, de rosse stekelstaart staat op de Brusselse lijst van invasieve exoten. Nee, deze verordening verplicht de provincie niet echt tot het onnodig afschieten van dieren. Maar zelfs als dat zo zou zijn, zouden we daarin moeten meegaan?

In de commissie schilderde Jaap Bond een angstbeeld van wat er zou kunnen gebeuren als de provincie niet de rosse stekelstaart zou uitroeien. Deze eendjes, die de laatste jaren een kwijnende populatie zijn, zouden zich snel vermenigvuldigen en de nieuwe gans worden. Jawel, de gedeputeerde voorzag dat miljoenen rosse stekelstaarten zich vanuit Noord-Holland zouden verspreiden over heel Nederland, naar Vlaanderen, Frankrijk om in Spanje nakomelingen te krijgen met de zeldzame en beschermde witkopeend. Deze kruisingen tussen witkopeenden en rosse stekelstaarten zien eruit als rosse stekelstaarten en dus zouden we de witkopeend niet meer herkennen en dat was verlies van biodiversiteit. En dat niet alleen, de Europese Commissie zou boetes uit gaan delen omdat Noord-Holland zich niet aan de wet hield om alle vreemde eendjes uit te roeien. Voorzitter, de kans dat dit scenario uit zal komen is net zo groot als dat na herlezen van het Proces Jozef K. niet wordt vermoord.

Wij zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Het is onze taak om te voorkomen dat de menselijke maat behouden blijft. Dat mensen niet vermorzeld worden tussen regels van bestuurders. Maar ook om te voorkomen dat dieren vermorzeld worden door regels van Brussel. Ik herinner de fracties van de PvdA en D66 aan hun verzet tegen de exotenparagraaf in het natuurakkoord en het aangenomen amendement dat deze partijen hebben ingediend tegen de verantwoordelijk voor het bestrijden van exoten. Wij, Provinciale Staten van Noord-Holland, wilden dit niet. De Partij voor de Dieren wil dit nog steeds niet.

Daarom stel ik u voor Gedeputeerde Staten op te dragen: -

het besluit om alle rosse stekelstaarten dood te schieten in te trekken;

en gaan over tot de orde van de dag.

Dank u wel!

PS 12-12-2011

Bond

Als het gaat om de biodiversiteit en de exoten, die met name door de PvdD genoemd zijn, wij doen dat als het gaat om het monitoren. Wachten met de evaluatie tot 2016.

Het exotenbeleid, u zegt dat het Rijk dat niet goed doet, maar dan zeg ik dat dat dus alleen maar beter kan gaan als wij het overnemen, toch? Want wij gaan erover vanaf dat moment.

Als u spreekt over internationale afspraken die gemaakt zijn buiten Europa, dan kan ik u vertellen dat wij daar niet voor aansprakelijk zijn, maar het Rijk.

D66:

Ten aanzien van de nulstand van exoten lijkt het akkoord zelfs onuitvoerbaar.

Dient (aangenomen) motie in, met PvdA, GL, CU/SGP, ONH en 50plus met de tekst:

G. Verantwoordelijkheid over invasieve exoten en biodiversiteit valt niet onder het akkoord.

PS 19-122011

Aangenomen amendement:

c. dat de provincie alleen kan doen wat redelijkerwijs haalbaar is met het verstrekte budget op het gebied van de invasieve exoten en biodiversiteit;

Interessant voor jou

Bijdrage Energie in Transitie

Lees verder

Bijdrage PMI

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer