Bijdrage Initi­a­tief­voorstel Doel­groe­pen­vervoer


11 juni 2018

Voorzitter,

Partij voor de Dieren is blij met het voorstel en wil de initiatiefnemers dan ook danken dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden tot het wellicht samenbrengen van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer.

De voorzichtigheid die we uitspreken komt omdat het nog niet vaststaat dát er een onderzoek gaat komen. Dat is eigenlijk bijzonder. We spreken hier over mensen die van A naar B willen. Voor hen is dit "Vervoer". Het "Openbaar" van dit vervoer komt doordat de overheid opdrachtgever is. De splitsing tussen doelgroepen en regulier OV is altijd een bestuurlijke splitsing geweest, gebaseerd op overheidspotjes. Het is nooit samengebracht tot een beter geheel. We hopen dat met een onderzoek hier meer duidelijkheid over komt.

Overigens, dat Connexxion dit onderzoek gaat betalen is aardig, maar we willen benadrukken dat het een overheidstaak betreft. Aangezien GS het aanspreekpunt is richting Connexxion verwachten we dat GS hier ook nauw bij betrokken blijft, eventueel samen met de gemeente. Maar er ook op gaat toezien dat het onderzoek compleet is.

Volgens de Partij voor de Dieren moet namelijk gekeken worden naar verbeteringen van het vervoer voor de reiziger, niet naar kostenreductie voor Connexxion of de overheid.

Tevens zouden we willen aandringen op een minder vrijblijvend initiatief. Op dit moment wordt er nog niet gesproken wanneer de ‘onderzoeksfase’ van start gaat, laat staan wanneer resultaten beschikbaar zijn.

Openbaar vervoer moet er zijn voor iedereen en moet laagdrempelig zijn. Onze verwachting is dat het samenbrengen het vervoer laagdrempeliger, beter en comfortabeler maakt. Als dat de uitkomt is van het onderzoek, hebben we ook vertrouwen in een volgende stap.

Dank u wel.

Fabian Zoon
Partij voor de Dieren Noord-Holland

Interessant voor jou

Bijdrage Motie Onderzoek naar luchthaven in Noordzee

Lees verder

Bijdrage Kaderbrief

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer