#REDhet­damhert


Laat je horen voor de damherten!

Kom in actie voor een geweldloos alternatief: #REDhetdamhert

Provincie Noord-Holland wil duizenden damherten afschieten. De Partij voor de Dieren heeft een tegenvoorstel: een 'RedTeam' van wetenschappers en dierenwelzijnsorganisaties de opdracht geven om met een niet-dodelijk plan te komen en zo de hertjes een eerlijke kans te geven. Want in een beschaafd land lossen we problemen niet op met een kogel, maar met creativiteit.

Maar dan moeten ook andere partijen het voorstel van de PvdD steunen op 14 december.

Jij als burger kan helpen door twee dingen te doen:


1. Een vriendelijke mail sturen naar de verantwoordelijke bestuurders Esther Rommel (Natuur) en Ilse Zaal (Dierenwelzijn) en Statenleden van GroenLinks, PvdA, D66, CU, FvD, DENK, VVD, 50PLUS/PVDO, CDA en Fractie Baljeu, met daarin een oproep om de damherten een eerlijke kans te geven en vóór het RedTeam voorstel van de PvdD te stemmen op 14 december.

Onderaan deze pagina kan je de mailadressen van alle Statenleden en de verantwoordelijke bestuurders vinden. Om je op weg te helpen hebben we ook een voorbeeldtekst voor je gemaakt om naar de politici te sturen. Maar gebruik vooral je eigen woorden en wees beleefd.

2. Een foto of video van jezelf of de hertjes delen op social media en daarin verantwoordelijke gedeputeerde Esther Rommel (Natuur) en gedeputeerde Ilse Zaal (Dierenwelzijn) te taggen op Twitter en Instagram. Gebruik altijd de hashtag #REDhetdamhert.

Twitter

Instagram

Gedeputeerde Rommel

@estherrommel

@rommelesther

Gedeputeerde Zaal

@Ilsezaal

@ilsezaal

PvdA NH

@PvdAnh

@pvdanoordholland

GroenLinks NH

@GroenLinksNH

@groenlinksnoordholland
D66 NH @D66NoordHolland @D66NoordHolland
CU NH @ChristenUnieNH @christenunienoordholland
VVD NH @vvdnh @vvdnoordholland

FvD NH

@FVD_NH

@fvdnoordholland
CDA NH @CDANH @cda.nh
50PLUS/PVDO @50PLUS_NH
DENK NH @DENK_NH @DENK_NH


Voorbeeldtekst e-mail  

Geachte [vul hier de naam van de politicus in].

Provincie Noord-Holland wil toestemming geven voor het doden van duizenden damherten.

Met dit bericht wil ik een beroep doen op uw morele verantwoordelijkheid voor deze weerloze dieren: stemt u op 14 december 2020 s.v.p. vóór het voorstel "RedTeam" van de Partij voor de Dieren en geef daarmee de herten een laatste, eerlijke kans.

In een beschaafd land lossen we problemen niet op met kogels, maar creativiteit.

Ik hoop dat u uw geweten laat spreken.

Dank u wel.

Hartelijke groet,

[Uw eigen naam]

E-mailadressen

E-mailadres

Gedeputeerde Esther Rommel

secr.rommel@noord-holland.nl

Gedeputeerde Ilse Zaal

secr.zaal@noord-holland.nl

PvdA

JJ Carton

cartonj@noord-holland.nl

SS Doevendans

Doevendanss@noord-holland.nl

AAJ Jellema

jellemaa@noord-holland.nl

GLJ Leerink

leerinkg@noord-holland.nl

L Hj Voskuil

voskuill@noord-holland.nl

ATB de Vries

vriesat@noord-holland.nl

GL

MT Cardol

cardolm@noord-holland.nl

JW Dulfer

dulferj@noord-holland.nl

A Er

era@noord-holland.nl

A Gielen

gielena@noord-holland.nl

J Gringhuis Msc

gringhuisj@noord-holland.nl

Mr RPM Kocken

kockenr@noord-holland.nl

V Koerse

vincent.koerse@noord-holland.nl

TK van Wijnen

wijnent@noord-holland.nl

GR Zaal

zaalg@noord-holland.nl

D66

Drs L Gonggrijp

linde.gonggrijp@noord-holland.nl

EB Kanik

kanike@noord-holland.nl

Ir AC Kapitein

kapiteina@noord-holland.nl

Mr MC Steeman

steemanm@noord-holland.nl

AJCE Strens Msc

strensa@noord-holland.nl

BI Vink

bart.vink@noord-holland.nl

CU

MCA Klein

kleinm@noord-holland.nl

VVD

Drs GH van Geffen

geffeng@noord-holland.nl

J van Gilse

gilsej@noord-holland.nl

Mr GJW Hartog

hartogg@noord-holland.nl

Ing JFL Kaamer van Hoegee

kaamerj@noord-holland.nl

Mr EJ van der Maas

maase@noord-holland.nl

M A-H Meerten-Kok

kokm@noord-holland.nl

Drs NAL Roosendaal

roosendaaln@noord-holland.nl

KJ Terwal MA

terwalk@noord-holland.nl

BGP de Wit

witb@noord-holland.nl

FvD

Drs RJ Dekker

dekkerr@noord-holland.nl

J Dessing

dessingj@noord-holland.nl

J Vastenhouw

vastenhouwj@noord-holland.nl

CDA

W van Andel

andelw@noord-holland.nl

W Koning-Hoeve

koningw@noord-holland.nl

DG Heijnen Msc

heijnend@noord-holland.nl

Mr. CDM Kuiper-Kuijpers

kuijpersc@noord-holland.nl

50PLUS/PVDO

W van Soest

soestw@noord-holland.nl

Fractie Baljeu

RJP Baljeu

baljeur@noord-holland.nl

DENK
Suleyman Koyuncusuleyman.koyuncu@noord-holland.nl


Foto door Menno Herstel

Wij staan voor: