Politieke werkgroep Noord-Holland


De politieke werkgroep in Noord-Holland is eind 2021 opgericht en bestaat op dit moment uit een tiental enthousiaste leden die graag bijdragen aan de missie van de Partij voor de Dieren!

Wil jij je inhoudelijk verder verdiepen in dierenwelzijn, natuur en milieu? Kom dan bij de politieke werkgroep Noord-Holland!

Samen werken we aan inspirerende onderwerpen om de Partij voor de Dieren verder te helpen. Zo heeft de politieke werkgroep bijvoorbeeld gemeentelijke verkiezingsprogramma's van andere politieke partijen vergeleken en daarbij de verschillen maar ook de overeenkomsten opgeschreven. Het doel was om nieuwe fracties hiermee inhoudelijk te ondersteunen. Een ander voorbeeld waar we met elkaar over nadenken is de visie voor het landelijk gebied in 2050. Hoe ziet volgens de Partij voor de Dieren het landelijk gebied in de provincie Noord-Holland in 2050 er idealiter uit? De werkgroep denkt na over hoe we willen wonen, werken en consumeren. En hoe ziet de landbouw eruit over dertig jaar?

Het idee van de politieke werkgroep is dat leden enerzijds van elkaar leren en kennis opdoen en anderzijds kunnen fracties, gemeenteraden en werkgroepen gebruik maken van de kennis die aanwezig is in de politieke werkgroep, omdat zij fungeert als 'denktank'.

Maandelijks komt de politieke werkgroep digitaal of fysiek bijeen om te vergaderen. Iedereen die politiek ge├źngageerd is mag mee doen. Indien je een bepaalde expertise hebt van een onderwerp horen we dit graag bij je aanmelding. Op deze manier kunnen we de kennis van de leden zo optimaal mogelijk inzetten.

Kom je een keer meekijken? Mail dan naar: pw.noordholland@partijvoordedieren.nl