Staten­vragen over Fun Village in EHS Spaarn­woude


21 maart 2013

De Partij voor de Dieren heeft Statenvragen gesteld over plannen om een familie themapark ‘Fun Village’ in het gebied van het Recreatieschap Spaarnwoude te realiseren. Dit is een soort pretpark met onder meer een hotel, kartbaan, megakabelskibaan en casino. Daarnaast is het plan dat er een grootschalig outletcenter komt. Hier worden verouderde of beschadigde merkartikelen, waaronder kleding, tegen dumpprijzen verkocht.

De Partij voor de Dieren is tegen een pretpark in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Recreatieschap is ook tegen deze ontwikkeling, omdat dit niet past binnen haar doelstelling. Desondanks is het plan voor dit themapark besproken in de gemeenteraad van Velsen. De gemeente laat de vraag of Fun Village er mag komen over aan de provincie en vraagt of de provincie bereid is om de EHS-status van het gebied te halen.

De Partij voor de Dieren heeft het college van Gedeputeerde Staten onder meer gevraagd of zij vindt dat dit plan de ecologische waarden van het gebied aantast en of dit plan zich kwalificeert als een groot maatschappelijk belang zonder reële alternatieven, het ‘nee-tenzij principe’. Gedeputeerde Staten geven geen antwoord op deze vragen, maar laten in de beantwoording wel weten de bestemming natuur ruim te zien, namelijk ook als recreatie. En geven zelfs aan het voornemen te hebben om in de volgende herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS) Provinciale Staten voor te stellen de bestemming van gerealiseerde EHS-gebieden te verbreden van ‘natuur’ naar ‘natuur en recreatie’. De Partij voor de Dieren zal zich tegen deze uitkleding van natuurbeleid blijven verzetten.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Noord-Holland plant mee in Groeiend Verzet Bos

Op zondag 10 maart 2013 heeft de Partij voor de Dieren met een paar honderd vrijwilligers een bos aangeplant in de gemeent...

Lees verder

Vossenjacht gestopt na vragen van Partij voor de Dieren

Na vragen van de Partij voor de Dieren is in het Twiske de vossenjacht beëindigd. Dat bleek in de vergadering van Provin...

Lees verder