Onderzoek in Staten naar bedreigde dieren De Draai


10 juli 2009

Heerhugowaard - De Partij voor de Dieren in Provinciale Staten gaat de bedreiging onderzoeken van de beschermde dieren in het gebied van De Draai in Heerhugowaard.

In dat gebied, ten oosten van de Schilderswijk tussen de Krusemanlaan en de Beukenlaan, worden vanaf begin volgend jaar 2700 woningen gebouwd, in een terrein waar veel beschermde diersoorten voorkomen. Die mogen van de Flora- en Faunawet niet verstoord worden, maar de gemeente zegt een ontheffing van die wet te willen aanvragen om de wijk te kunnen bouwen. Over maatregelen ter overplaatsing of protectie van de dieren rept de gemeente niet.

,,Je moet als gemeente maar durven'', zegt Statenlid Peter van Poelgeest. Hij is naast lid van het 'Noord-Hollandse parlement' ook provinciaal fauna-adviseur van de Dierenbescherming Noord-Holland. Dit ligt heel duidelijk in de Staten. Er moet hoe dan ook compensatie worden geboden. Daar is veel politiek draagvlak voor.'' Met compensatie bedoelt Van Poelgeest dat er gezocht moet worden naar alternatieve onderkomens voor de dieren buiten het Draaigebied.

Van Poelgeest zegt dat de Partij van de Dieren de affaire gaat onderzoeken en als dat nodig is, gaat aankaarten in Provinciale Staten. ,,Dit is niet alleen maar en gemeentelijke kwestie. De bouw van een woonwijk valt onder ruimtelijke ordening en daar heeft de Provincie een grote stem in.''

Klik hier en hier voor het artikel in het Noordhollands Dagblad