Motie bijen unaniem aange­nomen


6 mei 2013

De PVV en Partij voor de Dieren hebben in de PS-vergadering van 6 mei 2013 samen een motie ingediend om bijenkasten op overheidsgebouwen te zetten. De motie verzoekt Gedeputeerde Staten om Noord-Hollandse gemeenten en aan de provincie verbonden partijen op te roepen bijenkasten en –planten op daken van hun gebouwen te plaatsen. De provincie zelf geeft al het goede voorbeeld met een bijenkast op haar terrein. De motie is aangenomen. Eerder stemde de provincie unaniem voor het initiatiefvoorstel ‘Geen Bijzaak’ van de Partij voor de Dieren.