Motie Pilot Natuur­in­clu­sieve landbouw


10 juli 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 10 juli 2017, ter bespreking van de Kaderbrief 2018;

constaterende dat:

  • er recentelijk een bijeenkomst heeft plaatsgevonden over natuurinclusieve landbouw in het kader van Groen Kapitaal waarbij er veel enthousiasme voor deze vorm van landbouw werd geuit;
  • de provincie Groningen een pilot natuurinclusieve landbouw heeft opgestart;

overwegende dat:

  • het Planbureau voor de Leefomgeving constateert dat de huidige, intensieve landbouw het halen van natuurdoelen belemmert;
  • in het coalitieakkoord de ambitie is opgenomen om de landbouw te verduurzamen;
  • tijdens de bijeenkomst van Groen Kapitaal de behoefte werd geuit om de inhoudelijke kennis rondom natuurinclusieve landbouw te verdiepen, o.a. door onderzoek te doen naar de verdienmodellen voor boeren;

gehoord de discussie;

verzoeken het college van GS om:

  • in 2018 een pilot naar Gronings voorbeeld proberen te starten met natuurinclusieve landbouw,

en gaan over tot de orde van de dag.

Linda Vermaas (PvdD), Bram van Liere (PvdD), en Fred Kramer (GL)


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CU/SGP, GL, OuderenpartijN-H, 50plus, CDA, SP, PvdA

Tegen

PVV

Lees onze andere moties

Motie aansluiting Green Deal Circulair Inkopen

Lees verder

MER-procedure wijzigen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer