Motie Kraam­verlof en Adoptie- en pleeg­zorg­verlof


16 november 2017

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op maandag 6 november 2017, te Haarlem, ter behandeling van de Begroting 2018;

constaterende dat:

  • in het nieuwe regeerakkoord wordt afgesproken het betaalde kraamverlof voor partners in 2019 uit te breiden van de huidige twee dagen naar vijf dagen, en om vanaf juli 2020 daar nog vijf weken betaald kraamverlof tegen 70 procent van het salaris aan toe te voegen;
  • volgens datzelfde regeerakkoord ook het adoptie-en pleegzorgverlof wordt uitgebreid van vier naar zes weken;
  • de provincie Noord-Holland nu het huidige wettelijke minimum - vastgelegd in Wet Arbeid en Zorg (WAZ) - volgt en de partner twee dagen betaald kraamvertof geeft, en werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen adoptie- of pleegzorgverlof biedt van maximaal 4 weken;
  • alle werkgevers minimaal de wettelijke regels dienen uit te voeren, maar dat de werkgever meer mag bieden;

overwegende dat:

  • de VN-organisatie UNICEF in een onderzoeksrapport Nederland al heeft gewaarschuwd dat het Nederlandse betaalde kraam- en ouderschapsverlof te kort is en dat dit ten koste kan gaan van het kind [1];
  • ruimer betaald kraamverlof een eerljkere taakverdeling tussen de ouders stimuleert [2];
  • volgens onderzoek het ouderschapsverlof en kraamverlof invloed hebben op de latere kansen op de arbeidsmarkt van de vrouw: voor elke maand extra verlof dat de man opneemt, zou het toekomstige inkomen van de vrouw met zeven procent toenemen [3];
  • Gemeente Rotterdam vanaf 2018, ruim voordat de nieuwe verlofregeling uit het regeerakkoord ingaat, het betaalde kraamverlof wil uitbreiden naar drie weken tegen 70 procent van het salaris [4];

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:

  • het betaalde kraamverlof voor partners (ouders) zo snel mogelijk- en op zijn laatst in 2019 - uit te breiden naar minstens 6 weken;
  • het betaalde adoptie-en pleegzorgverlof zo snel mogelijk- en op zijn laatst in 2019 - te verruimen naar zes weken;

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] http://media.leidenuniv.nl/legacy/kinderrechtenmonitor-2014-universiteit-leiden.pdf

[2] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20503649

[3] https://www.volkskrant.nl/buitenland/zweedse-vaders-krijgen-minimaal-drie-maanden-betaald-verlof~a4046228/

[4] https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-geeft-ambtenaren-langer-kraamverlof~a4709448/


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, GroenLinks, SP

Tegen

VVD, CDA, PVV, OuderenpartijNH, 50plus, D66, CU/SGP

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer