Geiten en schapen


20 mei 2010

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2010, te Haarlem, ter behandeling van de structuurvisie 2010-2040 en de ruimtelijke verordening;

constaterende dat:
- Q-koorts in Noord-Holland tot ruimingen van geiten heeft geleid;
- het aantal geiten snel toeneemt en de sector grootschaliger wordt;
- schapen intensief gehouden kunnen worden;

overwegende dat:
- het dicht bij elkaar houden van veel geiten en schapen bij elkaar risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid;

van mening dat:
- er geen redenen zijn om geiten of schapen uit te zonderen als intensieve veehouderij;

gehoord de discussie,

besluiten:
- geen uitzondering te maken voor het houden van geiten en schapen in de definitie intensieve veehouderij;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Toets aan Structuurvisie

Lees verder

Revolving fund EHS

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer