Beein­digen contracten om paling te vangen


19 november 2012

Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 19 november 2012, te Haarlem, ter behandeling van de Begroting 2013;

constaterende dat:
- de provincie Noord-Holland actief het recht verhuurt om paling te vangen in provinciale wateren;
- de paling met uitsterven bedreigd is;
- de achteruitgang van de paling komt door verschillende oorzaken, waarvan één van de belangrijkste volgens het Compendium voor de Leefomgeving de commerciële palingvisserij is;
- de overheid miljoenen investeert om deze soort te redden;

overwegende dat:
- de vangst van paling ten koste gaat van de mogelijkheden van deze soort om zich te herstellen;

van mening dat:
- het toestaan van het vangen en doden van een bedreigde diersoort terwijl miljoenen worden geïnvesteerd om de soort te redden geen consistent beleid is;

gehoord de discussie,

dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
- de lopende aalvisverhuurcontracten op te zeggen;
- geen nieuwe aalvisverhuurcontracten aan te gaan;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, SP, GroenLinks

Tegen

VVD, CDA, PvdA, D66, PVV, ONH, CU/SGP, 50plus

Lees onze andere moties

Evaluatie onderzoek Schoon Schip

Lees verder

Beeindigen verhuur jachtrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer