Aqua­cultuur is inten­sieve veehou­derij


20 mei 2010

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 17 mei 2010, te Haarlem, ter behandeling van de structuurvisie 2010-2040 en de ruimtelijke verordening;

constaterende dat:
- in aquacultuur veel vissen geconcentreerd worden gehouden;

overwegende dat:
- dezelfde risico’s voor dierziekten voor aquacultuur bestaan als voor intensieve veehouderij;
- een vergelijkbare druk op natuur en milieu uitgaat van aquacultuur als van intensieve veehouderij;
- aquacultuur niet grondgebonden is;

van mening dat:
- er geen redenen zijn om het houden van vissen uit te zonderen als intensieve veehouderij;

gehoord de discussie,

besluiten:
- geen uitzondering te maken voor aquacultuur in de definitie van intensieve veehouderij;

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

1 ha. agrarisch bouwblok

Lees verder

Dierhouderijen grondgebonden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer